intTypePromotion=1

Mẫu đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/5.00)

Chia sẻ: Tiên Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
117
lượt xem
4
download

Mẫu đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/5.00)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/5.00) NHÀ ĐẦU TƯ V/v đề nghị phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …… ngày tháng năm TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/5.00) dự án… Kính gửi: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/5.00)

  1. Mẫu đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/5.00) NHÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v đề nghị phê duyệt Đồ án …… ngày tháng năm quy hoạch chi tiết TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ: 1/5.00) dự án… Kính gửi: ………………………………………... I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH Căn cứ …… II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 1. Phạm vi quy hoạch chi tiết 2. Quy mô diện tích 3. Tính chất 4. Cơ cấu sử dụng đất 5. Phân khu chức năng 6. Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc 7. Các quy định về kiến trúc quy hoạch a) Các yêu cầu về mật độ xây dựng, tầng cao công trình b) Chỉ giới xây dựng 8. Quy hoạch mạng lưới hạ tậng kỹ thuật a) Chuẩn bị kỹ thuật b) Giao thông c) Cấp nước d) Cấp điện e) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường đô thị f) Thông tin liên lạc 9. Các dự án ưu tiên đầu tư III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Cơ quan phê duyệt: …………………………… 2. Cơ quan thẩm định: …………………………… 3. Cơ quan chủ đầu tư: ……………………………. 4. Cơ quan lập quy hoạch: …………………………... IV. KIẾN NGHỊ ………………………..
  2. Nơi nhận: Nhà đầu tư - Như trên; (Ký tên, đóng dấu) - ....; - Lưu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2