intTypePromotion=1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
11
download

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại việt nam biểu diễn nghệ thuật', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ------- --------------- ………….., ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các đơn vị thuộc Trung ương) - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …… (đối với các đơn vị thuộc địa phương) (Đơn vị)...…… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...) cấp giấy phép cho cá nhân người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật: 1. Tên cá nhân:............................................(nghệ danh...............................) 2. Địa chỉ nơi cư trú:..................................................................................... 3. Nội dung biểu diễn……………………………………………………..
  2. 4. Thời lượng chương trình (số phút):…….................................................. 5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm…..... đến ngày... tháng... năm............ 6. Địa điểm:................................................................................................... 7. Cam kết: - Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ s ơ đề nghị cấp giấy phép./. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2