intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu đơn xin xuất khẩu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

151
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xuất khẩu

  1. M ẫ u đơn xin xuấ t khẩ u CỘ NG HOÀ XÃ HỘ I C HỦ N GH ĨA VI ỆT N AM Độ c lập - Tự do - Hạ n h Ph ú c (Địa danh), ngày tháng năm 200 Đ Ơ N X IN X UẤT KH ẨU Kính gửi: Cục Nuôi trồng thuỷ sản. - Căn cứ (ghi đầy đủ tên Điều ước quốc tế mà Việt nam đã ký kết hoặc gia nhập) - Căn cứ vào Quy chế quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản; Tên đơn vị đề nghị xuất khẩu: Địa chỉ: Tel: Fax: Đề nghị Quý Cục xét duyệt và cấp phép xuất khẩu; 1. Tên thương mại/tên khoa học loài thủy sản xin cấp phép xuất khẩu: 2. Tên cơ sở sản xuất, khai thác: 3. Địa điểm sản xuất, khai thác 4. Tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu, nước nhập khẩu: 5. Số lượng dự kiến xuất khẩu: 6. Thời gian dự kiến xuất khẩu: 7. Địa điểm dự kiến xuất khẩu: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2