Mẫu đơn xin xuất khẩu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
106
lượt xem
22
download

Mẫu đơn xin xuất khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xuất khẩu

  1. M ẫ u đơn xin xuấ t khẩ u CỘ NG HOÀ XÃ HỘ I C HỦ N GH ĨA VI ỆT N AM Độ c lập - Tự do - Hạ n h Ph ú c (Địa danh), ngày tháng năm 200 Đ Ơ N X IN X UẤT KH ẨU Kính gửi: Cục Nuôi trồng thuỷ sản. - Căn cứ (ghi đầy đủ tên Điều ước quốc tế mà Việt nam đã ký kết hoặc gia nhập) - Căn cứ vào Quy chế quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản; Tên đơn vị đề nghị xuất khẩu: Địa chỉ: Tel: Fax: Đề nghị Quý Cục xét duyệt và cấp phép xuất khẩu; 1. Tên thương mại/tên khoa học loài thủy sản xin cấp phép xuất khẩu: 2. Tên cơ sở sản xuất, khai thác: 3. Địa điểm sản xuất, khai thác 4. Tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu, nước nhập khẩu: 5. Số lượng dự kiến xuất khẩu: 6. Thời gian dự kiến xuất khẩu: 7. Địa điểm dự kiến xuất khẩu: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản