intTypePromotion=3

Mẫu dự toán chi bảo hiểm xã hội năm do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
151
lượt xem
34
download

Mẫu dự toán chi bảo hiểm xã hội năm do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu dự toán chi bảo hiểm xã hội năm do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu dự toán chi bảo hiểm xã hội năm do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ..... BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN … TOÁN CHI BHXH NĂM ……. DO QUỸ BHXH ĐẢM BẢO Dự kiến số người STT ĐỐI TƯỢNG (lượt Ước thực hiện người) Dự toán năm … năm nay Số người Số tiền Mức chi Tăng Giảm Số người (hoặc lượt (triệu bình quân (hoặc lượt người) đồng) (đ/người) người) A B 1 2 3 4 5 6 I Quỹ hưu trí, tử tuất 1 Chi BHXH hàng tháng 1.1 Hưu quân đội 1.2 Hưu công nhân viên chức 1.3 Trợ cấp cán bộ xã 1.4 Trợ cấp tuất ĐSCB 1.5 Trợ cấp tuất ĐSND 2 Chi BHXH 1 lần 2.1 Bảo hiểm xã hội một lần (Đ 55) 2.2 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ54) 2.3 Trợ cấp mai táng 2.4 Trợ cấp tuất 1 lần 3 Chi đóng BHYT cho đối tượng 4 Chi khác II Quỹ TNLĐ-BNN 1 Trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng 2 Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN hàng tháng 3 Trợ cấp TNLĐ-BNN 1 lần 4 Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ-BNN 5 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 6 Phương tiện trợ giúp SH, DCCH 7 Khen thưởng 8 Chi đóng BHYT cho đối tượng III Quỹ ốm đau, thai sản 1 Chi chế độ ốm đau 2 Chi chế độ thai sản 3 Chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe IV Quỹ BHXH tự nguyện 1 Chi BHXH hàng tháng 1 Lương hưu 1.2 Trợ cấp tuất ĐSCB 1.3 Trợ cấp tuất ĐSND 2.0 Chi BHXH 1 lần 2 BHXH một lần (Đ 73)
  2. 2.2 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ72) 2.3 Trợ cấp mai táng 2.4 Trợ cấp tuất 1 lần 3 Chi đóng BHYT cho đối tượng 4 Chi khác V Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 1 Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng 2 Trợ cấp thất nghiệp 1 lần 3 Hỗ trợ học nghề 4 Hỗ trợ tìm việc làm 5 Chi đóng BHYT 6 Chi khác VI Lệ phí chi VII Các khoản chi khác Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII) Ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
  3. Mẫu số 1b-CBH Dự toán năm … Mức chi Tổng số (đ/người) tiền (triệu đồng) 7 8
  4. gày tháng năm Giám đốc BHXH (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản