intTypePromotion=1

MẪU DỰ TOÁN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 201...

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
93
lượt xem
11
download

MẪU DỰ TOÁN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 201...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UBND xã, huyện:…. DỰ TOÁN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 201... (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 08 / 3 / 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) ST T Tổng số (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồn g) Nội dung chi Tổng số 1 2 Trích 10% trên tổng số thu chi cho công tác quản lý thu ( mua biên lai, ấn chỉ, và bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp đi thu) Chi hỗ trợ cho công tác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DỰ TOÁN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 201...

  1. UBND xã, huyện:…. DỰ TOÁN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 201... (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 08 / 3 / 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) Tổng Xã Xã Xã Xã Xã ST số …. …. …. …. …. Nội dung chi T (đồng (đồng (đồng (đồng (đồng (đồn ) ) ) ) ) g) Tổng số Trích 10% trên tổng số thu chi cho công tác 1 quản lý thu ( mua biên lai, ấn chỉ, và bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp đi thu) 2 Chi hỗ trợ cho công tác quân sự -Quốc phòng: - Chi hỗ trợ cho công tác bảo đảm biên chế, xây dựng lực lượng đăng ký, tuyển chọn, huấn luyện DQTV - Chi trợ cấp ngày công lao động khi được huy động làm nhiệm vụ - Chi trợ cấp ngày công lao động làm thêm giờ - Chi hỗ trợ tiền ăn cho dân quân khi làm nhiệm vụ: Huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn - Chi thuốc men, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ DQTV và nhân dân hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quân sự- quốc phòng - Chi hội nghị, sơ kết , tổng kết, khen thưởng cho công tác quân sự -quốc phòng ở cơ sở. - Chi cho công tác tập huấn nghiệp vụ quân sự - quốc phòng tại xã, phường, thị trấn được tổ chức theo kế hoạch và được Ban chỉ huy quân sự cấp trên phê duyệt - Chi hỗ trợ mua sắm sữa chữa công cụ, phương tiện phục vụ cho công tác quân sự- Quốc phòng tại địa phương - Các khoản chi khác thuộc lĩnh vực quân sự - quốc phòng ở cấp xã 3 Chi hỗ trợ cho công tác an ninh- trật tự: - Chi trả phụ cấp làm thêm giờ - Chi thuốc men, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ công an xã và nhân dân hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh - Chi hội nghị, sơ kết , tổng kết khen thưởng cho công tác an ninh trật tự ở cơ sở.
  2. - Chi cho công tác tập huấn nghiệp vụ về an ninh tại xã, phường, thị trấn được tổ chức theo kế hoạch và được Công an cấp trên phê duyệt - Chi hỗ trợ mua sắm sữa chữa công cụ, phương tiện phục vụ cho công tác an ninh trật tự tại địa phương - Các khoản chi khác thuộc lĩnh vực an ninh trật tự ở cấp xã Ngày tháng năm BAN TÀI CHÍNH XÃ, PHÒNG TÀI CHINH – UBND XÃ, HUYỆN KH HUYỆN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản