intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

405
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền (Áp dụng đối với cơ quan thông tin đại chúng)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền

  1. Tªn ®¬n vÞ: Mẫu DT-3C/KNQG DỰ TOÁN KINH PHÍ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN (Áp dụng đối với cơ quan thông tin đại chúng) Nội dung: Địa điểm triển khai: Thời gian phát sóng, phát hành: Dung lượng: Đơn vị phối hợp: Đơn vị thực hiện: Hội đồng duyệt STT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Đơn giá Thành tiền (đ) Ghi chú (đ) 1 Nhuận bút: Tin, bài Ảnh 2 Biên tập, hiệu đính… 3 Đạo diễn, Kịch bản 4 Quay phim, hậu trường… 5 Chuyên gia tư vấn kỹ thuật DT-3C Page 1
  2. Hội đồng duyệt STT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Đơn giá Thành tiền (đ) Ghi chú (đ) 6 Thuê hiện trường, đạo cụ,... Tổng cộng B»ng ch÷:    Ngµy       th¸ng     n¨m 200…  Ng­êi lËp                        KÕ to¸n tr­ëng  Thñ tr­ëng ®¬n vÞ  (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu) Phê duyệt của Hội đồng thẩm định Sau khi xem xét nội dung và thẩm tra dự toán chi tiết, Hội đồng thống nhất phê duyệt Tên dự án/nội dung: Tổng qui mô/dung lượng: Thời gian phát sóng, phát hành: Tổng kinh phí hỗ trợ:       Ngµy      th¸ng       n¨m 200….. Các thành viên Hội đồng Thư ký Chủ tịch Hội đồng (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu) DT-3C Page 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2