intTypePromotion=1

Mẫu danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả tại thời điểm có quyết định nghỉ việc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
145
lượt xem
16
download

Mẫu danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả tại thời điểm có quyết định nghỉ việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả tại thời điểm có quyết định nghỉ việc Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả tại thời điểm có quyết định nghỉ việc

  1. Mẫu danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả tại thời điểm có quyết định nghỉ việc Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI VÀ DỰ TOÁN QUYỀN KINH PHÍ CHI TRẢ TẠI THỜI ĐIỂM CÓ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC NGÀY … TÊN CÔNG TY THÁNG … NĂM ... ------- Số Họ và Số Tháng năm Thời Mức lương Số Trợ cấp Trợ cấp Trợ Tổng Nơi ở thứ tự gian đã n ăm về tính theo cấp từ trợ TT tên sinh tháng bình cho 20 khi ở b iểu đóng quân của 05 hưu thời gian n ăm đầu năm cấp n ghỉ Nữ Nam số 1 năm cuối trước nghỉ hưu có đóng thứ 21 được hưu BHXH trước khi tuổi trước bảo trở đi nhận (năm) (đồng) nghỉ việc tuổi hiểm xã có (đồng/tháng) (đồng) hội đóng (đồng) BHXH (đồng) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  2. 1 2 3 4 …… ..., ngày … tháng … năm … ...., ngày … tháng … năm … THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THỦ TRƯỞNG CÔNG TY NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) THẨM QUYỀN (Ký tên, đóng dấu) Hướng dẫn ghi mẫu số 7: - Cột 4: Tính cả số tháng lẻ (ví dụ 29 năm 4 tháng, ghi 29,04)
  3. - Cột 6 = tuổi nghỉ hưu theo quy định (nam 60, nữ 55) - số tuổi tại thời điểm ra quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ lao động dôi d ư (không tính tháng lẻ) - Cột 7 = cột 5 x cột 6 x 3; - Cột 8 = cột 5 x 5; - Cột 9 = (cột 4 - 20 năm) x cột 5 x 1/2; - Cột 10 = cột 7 + cột 8 + cột 9.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2