Mẫu danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ học phí (Theo chương trình thí điểm)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
5
download

Mẫu danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ học phí (Theo chương trình thí điểm)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục 7b (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ học phí (Theo chương trình thí điểm)

  1. Phụ lục 7b (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghiệp, tổ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM chức hoặc cơ sở đào tạo) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày tháng năm……. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ (Theo chương trình thí điểm) Stt Họ tên Ngày sinh Số hộ chiếu Nước đến Mức học phí theo đề án Mức hỗ trợ cho làm việc người lao động người lao động (hoặc CMND) được duyệt Nâng cao tay Nâng cao ngoại nghề ngữ
  2. Cộng Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản