intTypePromotion=1

Mẫu danh sách người lao động đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
151
lượt xem
6
download

Mẫu danh sách người lao động đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu danh sách người lao động đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách người lao động đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

  1. Phụ lục 3b (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghiệp, tổ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM chức đưa đi hoặc Sở Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LĐTBXH) …………, ngày tháng năm……. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Quý …….năm…… Stt Họ và tên Số GCN đóng Số hộ chiếu Nước đến làm góp Quỹ (hoặc CMND) việc Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2