intTypePromotion=1

Mẫu danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ rủi ro

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
132
lượt xem
6
download

Mẫu danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ rủi ro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục 8 (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ rủi ro

  1. Phụ lục 8 (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghiệp, tổ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM chức đưa đi hoặc Sở Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LĐTBXH) …………, ngày tháng năm……. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ RỦI RO Stt Họ tên người lao Ngày Số hộ chiếu Số GCN Ngày Ngày về Nơi làm việc ở Lý do hỗ trợ Số tiền động sinh đóng góp xuất nước nước ngoài Quỹ cảnh (hoặc bị chết) Cộng Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2