MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

7
3.883
lượt xem
293
download

MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm sử dụng tại Công an Phường ( xã).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

  1. BM.08.17 15.05.2004 BM.08.01 15.05.2004 CÔNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM ̣ ̣ ̃ ̣ Đôc lâp – Tư do – Hanh phuc ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ GIÂY XAC NHÂN HANH KIÊM Kinh gởi: Công an Phương ( Xã ) : ....................................................................... ́ ̣ ̣ Quân ( Huyên) : ..................................................................................... Tôi đưng tên dươi đây la: ............................................................................................................................. ̀ ̀ ́ Ngay, thang, năm sinh : ............................................................................................................................. Nơi sinh : .................................................................................................................................................... ́ ̣ Quê quan: ..........................................................................................Dân tôc: ............................................. Địa chỉ thương tru: ....................................................................................................................................... ́ Địa chỉ tạm trú: ............................................................................................................................................. Số CMND / Hộ chiêu ́ : ............................................................................................................................. ́ ̀ ̣ Câp ngay: ................................................... Tai : .......................................................................................... Ban thân tôi châp hanh tôt phap luât cua nhà nươc và cac quy đinh tai đia phương. ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ Nay tôi lam đơn nay xin cac câp có thâm quyên xac nhân để tôi đươc bổ tuc hồ sơ xin viêc tai Công ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ty ................ ̀ ́ Ngay . . . thang . . . năm 200. . Xac nhân cua đia phương ́ ̣ ̉ ̣ Kinh đơn ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản