Mẫu giảm trừ gia cảnh cho người

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.210
lượt xem
90
download

Mẫu giảm trừ gia cảnh cho người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giảm trừ gia cảnh cho người

  1. Mẫu số: 09C/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số Phụ lục 84/2008/TT_BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN ) [01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:................………………………………………… [02] Mã số thuế: - [03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………... [04] Mã số thuế: - [05] Số CMND vợ (chồng)…………………[06] Số hộ chiếu vợ (chồng)……..………… Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Quan Số tháng được Thu nhập Ngày Số CMND/ STT Họ và tên Mã số thuế hệ với tính giảm trừ được giảm sinh hộ chiếu ĐTNT trong năm trừ [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] 1 2 3 4 … Tổng cộng [14] [15] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ………, ngày … tháng …năm …… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên) 22

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản