Thủ tục hành chánh

Xem 1-20 trên 60 kết quả Thủ tục hành chánh
 • Tiểu luận Quản lý hành chánh nhà nước: Công tác cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Lai Châu trình bày cở sở lí luận của cải cách TTHC, thực tế vấn đề cải cách TTHC ở Lai Châu, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra.

  doc22p nguyenanhhuan 23-06-2010 2675 1206   Download

 • Tài liệu hướng dẫn và tờ khai mẫu về kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Tài liệu mô tả chi tiết từng bước thực hiên: trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện thủ tục, cơ quan thực hiện thủ tục hành chánh....

  doc3p kieuoanh 10-09-2009 182 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thể th ức trình bày văn bản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p lawcao 30-09-2009 242 128   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chánh Thanh tra Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tài chính Sở Tài chính.

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 59 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chánh Thanh tra Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tài chính Sở Tài chính.

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 40 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ ...

  pdf4p suunyy 12-11-2010 106 41   Download

 • Tên thủ tục hành chánh: Giám định để thực hiện chế độ tử tuất, số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193400-TT. Mẫu thủ tục này dành cho thân nhân của người lao động bị suy giảm khả năng lao động giám định để được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh lập.

  pdf6p hoacuc_tim 21-07-2012 57 12   Download

 • Tài liệu tham khảo bảng thu nhập quy đổi sau thuế ra trước thuế

  pdf1p concanhcam 13-05-2010 134 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Thanh tra Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chánh Thanh tra tỉnh; Phòng Thanh tra Xét khiếu tố và các Phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh có liên quan (khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao).

  pdf6p taituongchienxuxu 29-11-2010 70 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chánh Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf6p suunyy 23-11-2010 48 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở...

  pdf3p mualan_mualan 03-04-2013 48 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên,...

  pdf29p luatsuminhtri 25-06-2013 25 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉn...

  pdf9p luatsuminhtri 25-06-2013 14 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên,...

  pdf11p luatsuminhtri 25-06-2013 26 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 24/TTr-SXD ngày 07 tháng 03 năm 2013 và đề nghị của Chánh ...

  pdf48p luatsuminhtri 25-06-2013 14 1   Download

 • Đã có nhiều tác giả trong nước và trên thế giới viết về sự tiến hoá của hành chính với tư cách là một ngành khoa học, một nghệ thuật và một nghề. Có nhiều cách lập luận khác nhau và, do vậy, dẫn tới những quan điểm rất khác nhau về vấn đề này. Tuy vậy, lịch sử phát triển của loài người cho thấy có những quy luật nhất định tác động tới mọi phương diện đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia.

  doc32p mppm165 30-05-2010 847 564   Download

 • Văn thư là từ gốc Hán, dùng để chỉ các loại văn bản, giấy tờ. “Văn” có nghĩa là văn tự, “thư” có nghĩa là thư tịch. Theo quan niệm của các triều đại phong kiến trước đây thì làm công tác văn thư tức là làm những công việc có liên quan đến văn tự, thư tịch.

  pdf8p leethanhbinhf 29-05-2010 311 136   Download

 • Tài liệu tham khảo bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập thường xuyên

  pdf2p concanhcam 13-05-2010 592 98   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN

  pdf1p concanhcam 13-05-2010 1209 90   Download

 • Tài liệu tham khảo về thủ tục làm biên bản vi phạm hành chánh

  doc35p lamanhhung1987 18-03-2011 570 78   Download

Đồng bộ tài khoản