Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu thuốc thú y

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
88
lượt xem
10
download

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu thuốc thú y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu thuốc thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu thuốc thú y

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ministry of Agriculture and Socialist Republic of Vietnam Rural Development CỤC THÚ Y Department of Animal Health Số: QLT/GCN Ref. No: QLT/GCN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y CERTIFICATE OF IMPORT REGISTRATION FOR VETERINARY PRODUCT (Đăng ký nhập khẩu mới – New Import Registration) --- --- Căn cứ Hồ sơ đăng ký nhập khẩu thuốc thú y của nhà sản xuất: ............................................................................................................................. According to the registration dossiers of manufacturer: ........................................................................................................................... Do Công ty .............................................................. tại Việt Nam đăng ký Presented by .......................... in Viet Nam Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam và đơn xin đăng ký nhập khẩu; To meet the consumption requirement of veterinary products in Vietnam and the application for import registration;
  2. CỤC THÚ Y DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH Chứng nhận những loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y sau đây được phép nhập khẩu vào Việt Nam. This is to certify that the following veterinary products, materials for the production of veterinary drugs are permitted to be imported into Vietnam. Ngày .....tháng ..... năm...... CỤC TRƯỞNG Date of Issue.... /.... /... Có giá trị đến ...../..../.... Valid up to ..../..../.....
  3. DANH MỤC THUỐC THÚ Y, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU This list of veterinary products, materials for veterinary drug production permitted to import into Vietnam Kèm theo Giấy chứng nhận số QLT/GCN ngày ..... tháng ...... năm...... Attached the certificate number QLT/GCN Date..... /month /year Hoạt chất chính Dạng Tên thuốc, Khối lượng/ Nguồn gốc Số đăng ký (chủng VSV) đóng gói Công dụng TT / nguyên liệu thể tích (Producing (Registration (Active Ingredients- (Pack- (Indications) No (Name of products, (Volume/Weight) Country) No) aging) Micro-organism Raw materials) Strains) 1.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản