Mẫu giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
94
lượt xem
7
download

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỤC THÚ Y Số: QLT/GĐK Hà Nội, ngày tháng năm 2008 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y (Đăng ký sản xuất mới) Căn cứ Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lênh thú y; Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng dùng trong thú y; Căn cứ hồ sơ đăng ký sản xuất và biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất ngày ...... tháng ....... năm .......... CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y cho: Tên công ty............................................................... Cơ sở sản xuất tại: Địa chỉ...................................................................... Đã đăng ký sản xuât................... thuốc thú y theo danh mục đính kèm. Chú ý: Đơn vị chỉ được lưu hành sản phẩm trên sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố tại danh mục thuốc thú y. Giấy chứng nhận này có giá trị 02 (hai) năm, kể từ ngày ....tháng.......năm......... CỤC TRƯỞNG
  2. DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KÈM THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT Số QLT/GĐK ngày .....tháng......năm........ -- & -- Dạng Thể tích/ Số TT Tên sản phẩm Hoạt chất chính Công dụng đóng gói Khối lượng Đăng ký

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản