Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
652
lượt xem
124
download

Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

  1. Phụ lục II MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Mặt ngoài: Kích thước: 190mm x 130mm (1)......................................... (2)......................................... GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN ATLĐ-VSLĐ (1) Tên Bộ, ngành, cơ quan quản lý đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: BỘ CÔNG NGHIỆP) (2) Tên đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM)
  2. Mặt trong: Kích thước: 190mm x 130mm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đã hoàn thành lớp huấn luyện:..................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...................................................................... ------------------------------------- Từ ngày....................đến.............................. GIẤY CHỨNG NHẬN ................ngày.......... tháng.....năm.... (4)........................... (3).................................................. (ký tên, đóng dấu) Chứng nhận ông (bà): Ảnh 3x4 ................................................ Đã hoàn thành lớp huấn luyện:.................... Sinh ngày:....tháng....năm....... ................................................................... Nghề nghiệp:.......................... Từ ngày..................... đến......................... Đơn vị công tác:..................... ...............ngày.......... tháng.....năm.... ................................................ (4)........................... (ký tên, đóng dấu) Đã hoàn thành lớp huấn luyện.... ................................................... Từ ngày..................... đến.......... Đã hoàn thành lớp huấn luyện:.................... ......ngày........tháng.....năm.... ................................................................... (4)........................... Từ ngày..................... đến......................... (ký tên, đóng dấu) ...............ngày.......... tháng.....năm.... Số:......./GCN (4)........................... (ký tên, đóng dấu) (3) Thủ trưởng đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM) (4) Người có thẩm quyền ký

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản