Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
6
download

Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững (Ban hành kèm theo Quyết định 56/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

  1. Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững (Ban hành kèm theo Quyết định 56/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Kính gửi: Căn cứ theo Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-BNN ngày…….. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tên cơ sở, vùng nuôi: Địa chỉ cơ sở, vùng nuôi: Tên người đại diện: Số điện thoại: Fax:
  2. Đối tượng nuôi: Hình thức nuôi: Diên tích, số ao /lồng /bè: (2) Mã số các ao /lồng /bè: (3) Sản lượng dự kiến thu hoạch (kg): Sau thời gian….. tháng áp dụng và đối chiếu các quy định điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững với điều kiện thực tế của cơ sở nuôi, đề nghị cơ quan tiến hành kiểm tra và công nhận cho cơ sở nuôi của chúng tôi đạt (4):  BMP  GAqP  CoC Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu): □ Bản thuyết minh về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực(5); □ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất; Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lại): □ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực (nếu có thay đổi) (5) ; □ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất (nếu có thay đổi); □ Báo cáo khắc phục sai lỗi (6).
  3. ……, ngày….. tháng…..năm…… Đại diện cơ sở nuôi (ký tên và đóng dấu nếu có) Ghi chú: (1) Cơ quan kiểm tra hoặc cơ quan chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững (2) Ghi rõ diện tích, số lượng ao /lồng /bè (3) Ghi mã số các ao /lồng /bè nuôi đăng ký chứng nhận (mã số này do cơ sở nuôi tự quy định và phải thể hiện rõ trên sơ đồ) (4) Chỉ đánh dấu  vào ô BMP hoặc GAqP hoặc CoC theo nhu cầu đăng ký (5) Theo mẫu ĐKKTCN1 Theo mẫu ĐKKTCN2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản