MẪU GIẤY RÚT DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
382
lượt xem
24
download

MẪU GIẤY RÚT DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY RÚT DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

  1. Không ghi vào Mẫu số: C2-09/NS khu vực này GIẤY RÚT DỰ TOÁN Niên độ: ………. BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN Số:..................... Tháng ….. năm 20….. PHẦN KBNN GHI Căn cứ dự toán NS ........................................................ bổ sung cho NS…………….. Nợ TK ...................................... Đề nghị KBNN:………………………………………………………………………………… Có TK ....................................... Chi NS (Cấp): ............................................ Tài khoản……………………………………. Mã quỹ ...... Mã ĐBHC ............... Cho NS (Cấp) : .......................................... Tài khoản……………………………………. Mã KBNN .................................. Theo chi tiết: Mã Mã Mã Mã Diễn giải Số tiền nguồn ngành Chương NDKT NS KT 1. Bổ sung cân đối ngân sách 2. Bổ sung có mục tiêu Tổng cộng (1+2): Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………........................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Ghi chú : KBNN đồng thời hạch toán số thu bổ sung từ NS (cấp)……… cho NS cấp) ….….., theo chi tiết sau : Mã Mã Mã Mã Diễn giải Số tiền nguồn ngành Chương NDKT NS KT 1 1. Bổ sung cân đối ngân sách 1 2. Bổ sung có mục tiêu Tổng cộng (1+2): CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã) KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày …. tháng …. năm …….. Ngày …..... tháng ...…. năm …….. Kế toán trưởng Thủ trưởng(Chủ tịch xã) Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 1 Chú ý: số thu, chi bổ sung cân đối ngân sách và thu, chi bổ sung có mục tiêu phải thống nhất.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản