MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỰC TRẠNG VỀ NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
278
lượt xem
15
download

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỰC TRẠNG VỀ NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỰC TRẠNG VỀ NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỰC TRẠNG VỀ NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

  1. MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỰC TRẠNG VỀ NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- GIẤY XÁC NHẬN VỀ HỘ KHẨU VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI Kính gửi1: ........................................................................................................... Họ và tên chủ hộ2: ............................................................................................... Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................... Hộ khẩu thường trú tại: .............................. ......................................................... Số sổ hộ khẩu...................................................................................................... Số thành viên trong hộ gia đình........................người Họ và tên các thành viên trong hộ: 1. Họ và tên: .................................................................Tuổi: ............................. 2. Họ và tên: .................................................................Tuổi: ............................. 3. Họ và tên: .................................................................Tuổi: ............................. 4. Họ và tên: .................................................................Tuổi: ............................. 5. Họ và tên: .................................................................Tuổi: ............................. 6. Họ và tên: .................................................................Tuổi: ............................. ................................................................................................................................ Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau: - Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ, cụ thể: đang ở nhờ, thuê, mượn nhà ở tại địa chỉ......................................................................................................................
  2. - Đã có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5 m2 sử dụng/người, cụ thể: nhà ở có diện tích ….… m2, tại địa chỉ............................................................................. - Có nhà ở cách nơi làm việc ...... km, cụ thể: có nhà ở tại địa chỉ.......................... ................................................................................................................................. Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nộ i dung đã kê khai. .........., ngày ....... tháng ......năm ........ Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) --------------------------------------------- 1 Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ở hiện tại. 2 Theo hộ khẩu đã đăng ký. Xác nhận về hộ khẩu, nhân khẩu và tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình (số thành viên trong sổ hộ khẩu, đang ở nhà thuộc sở hữu hay đang thuê, diện tích nhà, đất đang thuộc sở hữu - nếu có): .................................................. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ TM. Ủy ban nhân dân phường (xã) Tổ dân phố..........................................
  3. Chủ t ịch Tổ trưởng (Ký tên, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản