Mẫu hồ sơ dự tuyển học bổng Thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599 năm 2015

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
24
lượt xem
2
download

Mẫu hồ sơ dự tuyển học bổng Thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599 năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu hồ sơ dự tuyển học bổng Thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599 năm 2015 dưới đây được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có được sự thống nhất trong việc cung cấp những thông tin cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hồ sơ dự tuyển học bổng Thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599 năm 2015

MẪU BÌA HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG<br /> MẪU SỐ 5<br /> THẠC SĨ THEO PHƢƠNG THỨC PHỐI HỢP<br /> (Theo Thông báo số<br /> /TB-BGDĐT ngày<br /> /<br /> /2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)<br /> HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG THẠC SĨ<br /> THEO PHƢƠNG THỨC PHỐI HỢP - ĐỀ ÁN 599 NĂM 2015<br /> (Theo Thông báo số<br /> <br /> /TB-BGDĐT ngày<br /> <br /> /<br /> <br /> /2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)<br /> <br /> Ngành học đăng ký dự tuyển: .....................................................................................................<br /> Họ và tên: .....................................................................................Nam/Nữ: ...............................<br /> Ngày, tháng, năm sinh:<br /> ........................................................................................<br /> Cơ quan công tác: .......................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................<br /> Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................<br /> Địa chỉ liên hệ: ...........................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................<br /> Số điện thoại cố định: ................................................ Di động: ................................................<br /> E-mail: .................................................. .......................................... ..........................................<br /> <br /> Danh mục các tài liệu của Hồ sơ dự tuyển, xếp theo thứ tự dƣới đây:<br /> (Các bản sao phải h p ệ và c ác nhận của cơ quan c thẩm quyền)<br /> <br /> <br /> 1.<br /> <br /> Công văn, danh sách ứng viên đư c cơ quan cử dự tuyển<br /> <br /> <br /> <br /> 2.<br /> <br /> Phiếu đăng ký dự tuyển<br /> Bản sao h p lệ các quyết định tuyển dụng công chức, viên chức, quyết định bổ<br /> nhiệm cán bộ giữ chức vụ, quyết định chuyển công tác<br /> Trường h p giảng viên cơ hữu tại các trường đại học ngoài công lập cần nộp<br /> thêm bản sao h p lệ các h p đồng ao động từ khi bắt đầu đi àm cho đến nay,<br /> sổ bảo hiểm xã hội, nếu chưa đư c cấp sổ thì nộp giấy chứng nhận đ ng bảo<br /> hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội trong đ c thể hiện các<br /> mốc thời gian đã đ ng bảo hiểm xã hội, mức ương và mã ngạch ương<br /> <br /> <br /> <br /> 3.<br /> <br /> <br /> <br /> 4.<br /> <br /> Bản cam kết<br /> <br /> <br /> <br /> 5.<br /> <br /> Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý<br /> <br /> <br /> <br /> 6.<br /> <br /> Bản sao h p lệ bằng, bảng điểm đại học<br /> <br /> <br /> <br /> 7.<br /> <br /> Bản sao h p lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn giá trị theo quy định<br /> <br /> <br /> <br /> 8.<br /> <br /> Bản kê khai danh mục các công trình khoa học đã công bố, đề tài nghiên cứu<br /> khoa học đã và đang tham gia đư c cơ quan công tác hoặc cơ quan phê duyệt,<br /> công bố kết quả công tr nh ác nhận (nếu có)<br /> <br /> <br /> <br /> 9.<br /> <br /> Giấy tờ khác (nếu có)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản