intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Chia sẻ: Tuyen Thon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

2.511
lượt xem
210
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu "Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân" trình bày một số điều khoản cần được trình bày khi soạn thảo hợp đồng mua bán như: đối tượng mua bán; giá bán; thanh toán; quyền và nghĩa vụ của các bên; phạt hợp đồng; điều khoản tranh chấp... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân” dưới đây để có thể hình dung cách trình bày và soạn bản hợp đồng mua bán đúng chuẩn.

                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                               HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

                                                         DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN…………….. 
                                                                          Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2009 tại ...................... 
Chúng tôi gồm: 
BÊN BÁN (Bên A): 
Họ và tên………………. Giới tính: ..................... 
Sinh ngày: ...................... Dân tộc ............ Quốc tịch .................. 
Chủ Doanh nghiệp Tư nhân:…………………….. 
CMND số: ................... Do .................. cấp ngày ..................... 
Hộ khẩu thường trú: ...................... 
Chỗở hiện tại: ...................... 
BÊN MUA (Bên B): 
Họ và tên………………. Giới tính: ..................... 
Sinh ngày: ...................... Dân tộc ............ Quốc tịch .................. 
Chủ Doanh nghiệp Tư nhân:…………………….. 
CMND số: ................... Do .................. cấp ngày ..................... 
Hộ khẩu thường trú: ...................... 
Chỗ ở hiện tại: ...................... 
Cùng thoả thuận và nhất trí ký kết hợp đồng mua bán Doanh nghiệp Tư nhân……… với 
các điều khoản và điều kiện sau: 
ĐIỀU 1: Đối tượng mua bán 
• Tên Doanh nghiệp: …………………………Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ....... 
    do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ......... cấp ngày .............. 
• Địa chỉ trụ sở: .............................. 
• Điện thoại: ................ / .................... 
• Ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh: 
........................... 
........................... 
• Vốn đầu tư ban đầu: ................ VNĐ (...................) 
ĐIỀU 2. Giá bán 
• Toàn bộ giá bán Doanh nghiệp tư nhân……………………………….là...........VNĐ 
    (..............................). 
• Các khoản chi phí thuộc về việc thực hiện đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp do Bên B 
    thanh toán. 
ĐIỀU 3. Thanh toán  
• Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt 
• Thời hạn thanh toán: ngay sau khi hợp đồng này ký kết. 
 
Để tham khảo đầy đủ nội dung của “Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy.
 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=2511

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2