intTypePromotion=3

MẪU KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc triển khai công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
6
download

MẪU KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc triển khai công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ THUẬT CỤC QUẢN LÝ XDCB VÀ DT ------Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…….., ngày ……. tháng ……… năm ….. KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc triển khai công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại... I. Tình hình thực hiện tại ... (Nêu khái quát chung về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại đơn vị được kiểm tra)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc triển khai công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

  1. Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC QUẢN LÝ XDCB VÀ DT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: …….., ngày ……. tháng ……… năm ….. KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc triển khai công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại... I. Tình hình thực hiện tại ... (Nêu khái quát chung về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại đơn vị được kiểm tra) II. Nội dung kiểm tra (Nêu chi tiết nội dung kiểm tra của các dự án đã kiểm tra) III. Nhận xét 1. Những mặt đạt được 2. Những tồn tại, sai sót IV. Kiến nghị - Đối với đối tượng kiểm tra. - Đối với các đơn vị khác có liên quan. CỤC TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) Nơi nhận:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản