intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM ....

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
4
download

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM ....

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh màu 3x4 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM ....

 1. (Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG THI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC Ảnh PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI màu 3x4 KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM .... 1. Họ và tên (chữ in hoa):………………………………SBD:……………… 2. Số điện thoại.......................................email................................................. 3. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………. Nam (Nữ):………… 4. Quê quán:…………………………………………………………..…....... 5. Chức vụ, đơn vị nơi đang công tác :…………………………………........ ……………………………………………………………………………..... 6. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp: Đại học: ............................... Chuyên ngành ...................Năm …..... Đại học: ................................ Chuyên ngành ..................Năm ......... Học vị (kê khai học vị cao nhất): ............................... Năm:................ Học hàm: ......................................................................Năm ........ 7. Thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán (kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán): Từ tháng……/… Tên cơ quan, đơn Bộ phận làm Chức danh, Số tháng thực tế đến tháng…/… vị nơi làm việc việc công việc làm tài chính, kế toán, kiểm toán
 2. Tổng cộng x x x 8. Đăng ký dự thi: (1) Lần đầu (2) Năm thứ 2 (3) Năm thứ 3 9. Đánh dấu nhân (x) môn thi đăng ký dự thi vào biểu sau: Đăng ký dự Điểm các môn thi Môn thi thi kỳ thi đã dự thi Ghi chú Năm…. Năm…. Năm …. 1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp 2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao 3. Thuế và quản lý thuế nâng cao 4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú Ngày …… tháng ……năm…. Người đăng ký dự thi (Ký, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản