intTypePromotion=1

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân)

Chia sẻ: Hieudao Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

3
2.393
lượt xem
207
download

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng tôi rất mong muốn gia đinh Ông/Bà cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2011. 1- Gia đình ông/bà có bao nhiêu khẩu: …………………………………........... 2- Gia đình ông/bà có bao nhiêu lao động: ………………………………......... 3- Diện tích canh tác của gia đình:...................................................................... 4- Số mảnh ruộng của gia đình:.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân)

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân) Họ và tên người phỏng vấn:................................................................................. Họ và tên người được phỏng vấn........................................................................ Thôn: ..................... Xã: ................. Huyện: ......................Tỉnh:............... □ Nam .............. □ Nữ Giới tính: ............. Tuổi: ............ Dân tộc: ................ Trình độ: ............... Chúng tôi rất mong muốn gia đinh Ông/Bà cung cấp cho chúng tôi m ột s ố thông tin v ề ho ạt đ ộng sản xuất nông nghiệp năm 2011. 1- Gia đình ông/bà có bao nhiêu khẩu: …………………………………........... 2- Gia đình ông/bà có bao nhiêu lao động: ………………………………......... 3- Diện tích canh tác của gia đình:...................................................................... 4- Số mảnh ruộng của gia đình:........................................................................... 5- Diện tích đất 2 lúa:.......................................................................................... 6- Diện tích đất lúa - màu:................................................................................... 7- Diện tích đất màu:........................................................................................... 8- Các loại cây trồng canh tác của gia đình:........................................................ 9- Các công thức luân canh: Ghi chú Loại đất Vụ TT Xuân Mùa Đông 1 2 lúa 2 Lúa - màu 3 Đất màu 4 Đất khác 1
  2. 10- Các giống cây trồng và năng suất: T/ nhập Cây trồng/ vụ Giống TT NS (kg/sào) (1.000đ) Xuân 1 Lúa Mùa Ớt 2 Dưa, Bí 3 4 Ngô 5 Khoai tây Đậu tương 6 Lạc 7 8 Rau màu 11- Mức đầu tư phân bón cho các loại cây trồng Loại cây Chủng loại, lượng (kg/sào) TT PP bón (%) P. Chuồng Đạm URe Supelan KCl Lót Thúc1 Thúc2 1 Lúa Ớt 2 Dưa, Bí 3 4 Ngô 5 Khoai tây Đậu tương 6 Lạc 7 8 Rau màu ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 2
  3. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 12- Chi phí sản xuất một số loại cây trồng: Số lượng Thành tiền Loại cây/vụ Hạng mục Ghi chú (kg/sào) (1.000đ) Hạt giống Phân chuồng Đạm Lân Kali Lúa xuân Vôi Thuốc trừ sâu Thuốc trừ cỏ Lao động Chi phí khác Tổng Hạt giống Phân chuồng Đạm Lân Kali Lúa mùa Vôi BVTV Thuốc trữ cỏ Lao động Chi phí khác Tổng Ớt Hạt giống Phân chuồng Đạm Lân Kali Vôi Thuốc trừ sâu 3
  4. Thuốc trừ cỏ Lao động Chi phí khác Tổng Hạt giống Phân chuồng Đạm Lân Kali Dưa, Bí Vôi Thuốc trừ sâu Thuốc trừ cỏ Lao động Chi phí khác Tổng Hạt giống Phân chuồng Đạm Lân Kali Ngô Vôi Thuốc trừ sâu Thuốc trừ cỏ Lao động Chi phí khác Tổng Hạt giống Khoai tây Phân chuồng Đạm Lân Kali Vôi Thuốc trừ sâu Thuốc trừ cỏ Lao động 4
  5. Chi phí khác Tổng Giống Phân chuồng Đạm Lân Kali Đậu tương Vôi Thuốc trừ sâu Thuốc trừ cỏ Lao động Chi phí khác Tổng Giống Phân chuồng Đạm Lân Kali L ạc Vôi Thuốc trừ sâu Thuốc trừ cỏ Lao động Chi phí khác Tổng Phân chuồng Đạm Lân Kali Vôi Rau màu Thuốc trừ sâu Thuốc trừ cỏ Lao động Chi phí khác Tổng ................................................................................................................................................................. 5
  6. Xin cảm ơn gia đình Ông (Bà) đã cho chúng tôi biết một số thông tin! ..................., ngày..... tháng..... năm 20 . Người phỏng vấn 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2