MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
458
lượt xem
53
download

MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ngày 16/11/2011)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

  1. PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ngày 16/11/2011) THÁNG....... NĂM......... Địa bàn.......................... Thôn.............................. Xã............................. 1. Danh sách trẻ sinh ra Là con Giới Người Dân Hộ số Họ và tên con Họ và tên mẹ Nơi đẻ Ngày sinh thứ... tộc đỡ đẻ tính của mẹ …/…/20.. 2. Danh sách người chết Quan hệ Giới Hộ số Họ và tên người chết Ngày chết Ngày sinh Ghi chú với chủ hộ tính 3. Danh sách người chuyển đến hộ (Nếu chuyển đến cả hộ thì lập phiếu hộ gia đình mới) Giới Dân Trình độ Tình trạng Tình trạng Hộ số Họ và tên người đến Ngày đến Nơi đi Ngày sinh văn hóa tàn tật hôn nhân tộc tính 4. Danh sách người chuyển đi khỏi hộ (Nếu chuyển đi cả hộ thì chuyển kèm theo phiếu hộ gia đình) Quan hệ Giới Hộ số Họ và tên người đi Ngày đi Nơi đến Ngày sinh Ghi chú với chủ hộ tính
  2. Biểu 01-CTV (tờ 2) 5. Danh sách trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh Ghi chú Hộ số Họ và tên con Giới tính Ngày sinh Ngày SLSS Kết quả SLSS …/…/20.. 6. Danh sách bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh Kết Kết Ngày Ngày Tháng năm Mang thai Hộ số Họ và tên bà mẹ Năm sinh mang thai lần thứ quả quả SLTS1 SLTS2 7. Danh sách phụ nữ có thông tin mới về sự kiện thai sản Tháng Sự kiện Hộ số Họ và tên phụ nữ Năm sinh Cộng số người có sự kiện thai sản tuổi thai thai sản Số bà mẹ mang thai đến cuối tháng:……. Số bà mẹ đã sinh đẻ trong tháng :……….. Số phá thai/sảy thai trong tháng :……….. 8. Danh sách cặp vợ chồng mới sử dụng BPTT 9.Danh sách tư vấn, khám SK tiền hôn nhân Họ tên người được tư Ngày Họ và tên người vợ Năm Sử dụng Năm Hộ số Hộ số vấn, khám SKTHN khám (từ 15-49 tuổi) sinh BPTT sinh
  3. 10. Danh sách người thay đổi thông tin cơ bản Họ và tên người có Giới Ngày Hộ số Thông tin cũ Thông tin thay đổi Ghi chú thay đổi thông tin tính sinh …………… Ngày .... tháng...... năm 20.... Cộng tác viên (ký ghi rõ họ và tên)
Đồng bộ tài khoản