intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

MẪU THÔNG BÁO Về việc chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
156
lượt xem
2
download

MẪU THÔNG BÁO Về việc chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; phối hợp cung cấp, xác minh, rà soát thông tin lý lịch tư pháp Mẫu số 05/TTLT-LLTP MẪU THÔNG BÁO Về việc chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO Về việc chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự

 1. Mẫu số 05/TTLT-LLTP 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ………………………….. Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------- --------------- …….., ngày ….. tháng ….. năm ……. Số: ……../……… T HÔNG BÁO Về việc chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự 2 Kính gửi: ………………………………………… Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA- BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; …………………………………………………… 3 thông báo cho Sở Tư pháp về việc chấp hành xong 4 ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Của ông (bà): ............................................................................................................................. Địa chỉ: ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... đã bị kết án bởi Bản án số …………./……….. ngày … tháng ….. năm ………….. của Tòa án 5 …………………., thi hành án dân sự theo Quyết định thi hành án số ………/………. ngày ….. tháng ….. năm …. của ............................................................................................................. 6. …..…………….. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: Ghi chú: 1, 3, 6 Ghi tên cơ quan Thi hành án dân sự. 2 Ghi tên Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở/ Tòa án quân sự Trung ương. 4 Ghi rõ hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí, nghĩa vụ dân sự mà người bị kết án đã chấp hành xong. 5 Ghi rõ Tòa án đã tuyên bản án hình sự có hiệu lực pháp luật.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản