Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng của Công ty

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu "Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng của Công ty" được dùng khi công ty, doanh nghiệp muốn đề cử một người lên chức trưởng phòng để đảm nhiệm những trọng trách và nghĩa vụ cao hơn. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân đó cũng như với công ty, doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của biểu mẫu bên dưới nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng của Công ty

  1. Trưởng phòng của công ty là người đứng đầu phụ trách chuyên môn hoặc có trách nhiệm quản lý một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty hoặc doanh nghiệp. Việc bổ nhiệm trưởng phòng có thể do Chủ tịch hộ đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, hoặc các phó giám đốc bổ nhiệm dựa trên quy định của điều lệ hoạt động doanh nghiệp hoặc các quy chế tổ chức, quản lý, lãnh đạo điều hành do công ty ban hành. Trong mỗi công ty việc bổ nhiệm trưởng phòng có ý nghĩa riêng dưới góc độ quản lý hoặc phân cấp lãnh đạo, trưởng phòng thông thường là người gần nhất với nhân viên họ hiểu rõ tính chất chông việc và những vấn đề vướng mắc trong nội bộ doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức công ty rõ ràng được phân công trách nhiệm cụ thể đưới cấp trưởng phòng sẽ là động lực để thúc đẩy hiệu quả phát triển kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------o0o-------- Số: ___ - QĐ/CTY Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____ QUYẾT ĐỊNH Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng __________________ ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……………………………. - Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; - Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………; - Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……..……………………...; - Xét trình độ khả năng của Ông/Bà. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………
  2. CMND số ………………………………………………………………… Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………… Địa chỉ thường trú.……………………………………………………… Giữ chức vụ trưởng phòng………….. của công ty, phụ trách chuyên môn ………….…………… Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY Chủ tịch HĐQT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2