Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp II, III.

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2
437
lượt xem
50
download

Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp II, III.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời hạn giải quyết: Không quy định - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí: Không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp II, III.

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp II, III.
  2. Trình tự thực hiện: * Bước 1: Nộp hồ sơ: Đơn vị kế toán cấp II, III lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị để bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ; Hồ sơ gồm những tài liệu: Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền; Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. Hồ sơ gửi về phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tương đương của Đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị để bổ nhiệm kế toán trưởng. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện. * Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tương đương tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (văn bằng chứng chỉ, thời gian công tác, lý lịch cá nhân). * Bước 3: Ra quyết định bổ nhiệm: Đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc giao nhiệm vụ Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán được là 5 năm. Thủ tục bổ nhiệm lại thực hiện như thủ tục bổ nhiệm lại qui định cho lãnh đạo đơn vị. - Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại cơ quan có thẩm quyền quyết định. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền + Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng + Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. * Số lượng hồ sơ: 01(bộ) - Thời hạn giải quyết: Không quy định - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Kế toán (Luật số 03/2003/QH11- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 từ ngày 03/5 đến ngày 17/6/2003).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản