Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương.

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
245
lượt xem
30
download

Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền + Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng + Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. * Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương.

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương.
  2. - Trình tự thực hiện: * Bước 1:Nộp hồ sơ: Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp đó bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ; Hồ sơ gồm những tài liệu: Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền; Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. Hồ sơ gửi về Văn phòng của Uỷ ban nhân dân. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện. * Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Văn phòng của Uỷ ban nhân dân tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (văn bằng chứng chỉ, thời gian công tác, lý lịch cá nhân). * Bước 3: Ra quyết định bổ nhiệm: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ra quyết định bổ nhiệm. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách được qui định là 5 năm. Thủ tục bổ nhiệm lại thực hiện như thủ tục bổ nhiệm lại qui định cho lãnh đạo đơn vị. - Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại cơ quan có thẩm quyền quyết định. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền + Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng + Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. * Số lượng hồ sơ: 01(bộ) - Thời hạn giải quyết: Không quy định - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đồng cấp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND đồng cấp - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Kế toán (Luật số 03/2003/QH11- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 từ ngày 03/5 đến ngày 17/6/2003). + Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy đinh chi ti ết và

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản