intTypePromotion=1

Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.145
lượt xem
103
download

Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương phải lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm. Hồ sơ gồm những tài liệu: Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền; Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. Hồ sơ gửi về Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Tài chính. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện. + Bước 2: Thẩm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương phải lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm. Hồ sơ gồm những tài liệu: Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền; Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. Hồ sơ gửi về Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Tài chính. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Tài chính tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (văn bằng chứng chỉ, thời gian công tác, lý lịch cá nhân). + Bước 3: Ra quyết định bổ nhiệm: Bộ Tài chính ra quyết định bổ nhiệm. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách được qui định là 5 năm. Thủ tục bổ nhiệm lại thực hiện như thủ tục bổ nhiệm lại qui định cho lãnh đạo đơn vị. - Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại cơ quan có thẩm quyền quyết định. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản thỏa thuận với cấp có thẩm quyền + Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng + Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. * Số lượng hồ sơ: 01(bộ) - Thời hạn giải quyết: Không quy định - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Tài chính. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có Đối với các đơn vị quốc phòng, an ninh, cơ yếu, việc bố trí người làm kế toán trưởng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban cơ yếu của Chính phủ quy định sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính (Phần II của Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế
  2. toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước). - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Kế toán (Luật số 03/2003/QH11- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 từ ngày 03/5 đến ngày 17/6/2003). + Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy đinh chi ti ết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước. + Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2