Quyết định của thủ tướng chính phủ

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
278
lượt xem
37
download

Quyết định của thủ tướng chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Nêu trích yếu vấn đề quyết định: - Trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động công tác, khen thưởng, nghỉ hưu ghi rõ tên cán bộ thuộc cơ quan nào. Nếu số lượng nhiều từ 2 trở lên thì ghi số 2, 3 … cán bộ thuộc cơ quan nào đó. - Phân vạch địa giới thì ghi rõ tên xã, một số xã (nếu nhiều) thuộc huyện, tỉnh nào. - Ban hành Quy chế, Quy định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định của thủ tướng chính phủ

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……../TTg Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……………, ngày ……. tháng …… năm …….. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc ………………(1)…………………….. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ …….. (2) ……………………………………………………………………………………………... Xét đề nghị của ………. (3) ………………………………………………………………………………….. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. ………….. (4) ………………………………………………………………………………………... Điều 2. ………………………………………………………………………………………………………... Điều 3. …………… (5) ……………………………………………………………………………………….. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - …… (Hoặc K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - ….. PHÓ THỦ TƯỚNG) - Lưu (Ký tên, đóng dấu) ---------- 1. Nêu trích yếu vấn đề quyết định: - Trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động công tác, khen thưởng, nghỉ hưu ghi rõ tên cán bộ thuộc cơ quan nào. Nếu số lượng nhiều từ 2 trở lên thì ghi số 2, 3 … cán bộ thuộc cơ quan nào đó. - Phân vạch địa giới thì ghi rõ tên xã, một số xã (nếu nhiều) thuộc huyện, tỉnh nào. - Ban hành Quy chế, Quy định. - Phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật, giải quyết vật tư, lao động, ngân sách… 2. Nêu căn cứ ra để quyết định như: Luật, Pháp lệnh; Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, hoặc nêu vắn tắt tình hình và sự cần thiết ra Quyết định. 3. Đề nghị của Bộ, cơ quan, địa phương phải ghi rõ đề nghị của ai, cơ quan nào, tại văn bản số ……., ngày, tháng, năm về vấn đề …….. (để tiện tra cứu). 4. Nội dung chia các điều, điều chia các khoản 1, 2, 3….., khoản chia các mục nhỏ a, b, c …. tùy theo nội dung dài hay ngắn mà chia điều nhiều hay ít. 5. Phần cuối phải có Điều hiệu lực không gian, thời gian thi hành (ví dụ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ……. tháng …… năm …..); Nếu thay thế hay bãi bỏ điều, văn bản nào thì ghi đúng tên văn bản đó, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, của ai. Các đối tượng phải thi hành tương tự như mẫu Nghị định.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản