Mẫu quyết định của Thủ Tướng chính phủ

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
483
lượt xem
44
download

Mẫu quyết định của Thủ Tướng chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu quyết định của Thủ Tướng chính phủ do nhà nước quy định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định của Thủ Tướng chính phủ

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……../TTg Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày ….. tháng ….. năm …… QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ban hành ……… (1) ……………. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………… Xét đề nghị của ……………………………………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản ……… (2) ……………………………………………. Điều 2. ……………………………………………………………………………………………………….. Điều . ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - …….. (Hoặc K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - ……. PHÓ THỦ TƯỚNG) - Lưu (Ký tên, đóng dấu) ----------------- 1. Tên Quy định (Quy chế) … 2. Tên Quy định (Quy chế) thống nhất ở (1).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản