intTypePromotion=1

Mẫu quyết định về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
285
lượt xem
17
download

Mẫu quyết định về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội

  1. Mẫu số 10 - CC2 UBND TỈNH, THÀNH PHỐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI …….., ngày ….. tháng ….. năm……. Số: / Số hồ sơ:……………….. QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội - Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1) - Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Quyết Định Điều 1. Trợ cấp đối với: Ông(bà):.....……………….………............…….....Năm sinh:......................... là người có công giúp đỡ cách mạng.
  2. 2 Nguyên quán:............................................................................................... Trú quán:..................................................................................………............ Đã được Nhà nước tặng: - Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:..................ngày..........tháng....... năm……….của Chủ tịch nước. - Huân chương kháng chiến hạng:.…..theo Quyết định số:.....……........... ngày............tháng...........năm........... Mức trợ cấp hàng tháng là; .......……………......đồng, (Bằng chữ:......................................................................................................) kể từ ngày ..………. tháng...... năm ……….. Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội…………………và ông (bà)………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: giám đốc - Như Điều 2 (ký tên, đóng dấu) - Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH - Lưu (1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2