intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu quyết định về việc xử lý kỷ luật

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

880
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc xử lý kỷ luật', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định về việc xử lý kỷ luật

  1. QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Ông (Bà) … [Tên cơ quan (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị)……] - Căn cứ quyết định số ……/…….., ngày .….tháng …... năm …… của ……………….. v/v thành lập Cơ quan …………………………………… - Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với Công chức; - Xét đề nghị của Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay xóa bỏ hiệu lực kỷ luật (hình thức kỷ luật) Ông (bà) ……………… Chức vụ …………………………………………….. Đơn vị công tác ……………………………………. Kể từ ngày …… tháng …… năm …….. Điều 2. Ông (bà) ……………………………….. được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ cấp bậc kỹ thuật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết định này sẽ được hưởng lương thế nào và bố trí công tác gì?) Điều 3. Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng đơn vị và Ông (bà) …………………………………… thi hành quyết định này. THỦ TRƯỞNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2