Biểu mẫu " Quyết định về việc xử lý kỷ luật"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.730
lượt xem
222
download

Biểu mẫu " Quyết định về việc xử lý kỷ luật"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Quyết định về việc xử lý kỷ luật"

  1. [TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: [SỐ QĐ] Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] ­ Căn cứ Bộ Luật lao động; ­ Căn cứ Nghị định 41/CP, này 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành một số điều cảu Bộ Luật lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật  chất; ­ Căn cứ Nội quy lao động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] ­ Xét Biên bản của Hội đồng xét kỷ luật Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]; ­ Xét hành vi của [TÊN NHÂN VIÊN]; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] [CHỨC VỤ] bằng [HÌNH THỨC  KỶ LUẬT] kể từ ngày [NGÀY]; Điều 2. Ông (bà) [TÊN] và các Ông (bà) phó giám đốc hành chính và các bộ  phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản