intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Quyết định về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động

Chia sẻ: Châu Kiệt Luân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

32
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Quyết định về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với nhân viên vi phạm và bị kỷ luật. Mẫu quyết định dựa vào những quyết định thành lập của công ty làm căn cứ và nêu rõ thông tin của người được xóa kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động

  1. (TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc …, ngày … tháng …năm … Số: .............../................   QUYẾT ĐỊNH Về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động ­ Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc của …………… (Tên doanh nghiệp); ­ Căn cứ quy chế kỷ luật của …………… (Tên doanh nghiệp); ­ Căn cứ quyết định số …………. Về việc xử lý kỷ luật lao động; ­ Xét đề nghị của phòng nhân sự. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay xóa bỏ hiệu lực kỷ luật đối với: Ông / Bà: .................................................................................................................................... Sinh ngày: ............................. Trình độ chuyên môn: ............................................................................................................... Đơn vị đang công tác: ................................................................................................................ Điều 2: Chấm dứt hiệu lực thi hành kỷ luật lao động kể từ ngày  Điều 3: Các ông (bà) trưởng phòng ............................................và ông / bà có tên tại Điều 1  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  DOANH NGHIỆP ­ Như Điều 3;                               (Ký và ghi rõ họ tên)) ­ Lưu.                                                                               
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2