intTypePromotion=1

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
2
download

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước\xóa nợ lãi \trường hợp khách hàng là dnnn thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ tài chính. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh 1. Bước 1: NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng 2. Bước 2: văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối 3. Bước 3: tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.
  3. Mô tả bước Tên bước Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không 4. Bước 4: đồng ý xoá nợ lãi; Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng 5. Bước 5: ý xoá nợ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ lãi hoặc trả lời khách hàng. Hồ s ơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị xoá nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo 1. quy định của pháp luật; (bản chính) Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp 2. trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính) 3. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của
  4. Thành phần hồ sơ khách hàng. (bản chính) Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực) Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu 4. có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT) Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được 5. bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính); Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm bản kê chi tiếp công nợ thực tế 6. phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có chức năng; (bản sao chứng thực); Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm 7. quyền. (bản sao chứng thực) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách Quyết định số 653/QĐ- 1. hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của NHPT ng... pháp luật. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao, bán) theo quyết Thông tư 105 định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó 1. khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý, chỉ được /2007/TT-BTC ng... xem xét xóa nợ lãi. Tổng nợ lãi được xóa tối đa bằng số lỗ lũy kế còn lại (sau khi đã xử lý theo quy định của pháp luật về chuyển đổi sở hữu Doanh nghiệp Nhà nước) tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2