intTypePromotion=1
ADSENSE

Vay vốn đầu tư

Xem 1-0 trên 0 kết quả Vay vốn đầu tư
 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 4 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) tiếp tục hoàn thiện các phần hành kế toán và giới thiệu với các em các bài thực hành tổng hợp bao gồm tất cả các phần hành kế toán. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; kế toán nợ phải trả;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái quát những vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp; Định nghĩa được giá trị hiện tại và tương lai của một khoản tiền đầu tư; Giải thích được các loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf142p namkimcham25 19-07-2022 7 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Những quy định pháp luật người giám đốc cần biết trình bày nội dung của 2 phần đầu bao gồm: Chính sách mới về tín dụng ưu đãi và bảo lãnh vay vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khung pháp lý quan trọng áp dụng quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf273p bakerboys07 05-07-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 4: Nền kinh tế trong dài hạn – tiết kiệm, đầu tư và cân bằng của thị trường tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hệ thống tài chính; mô hình tiết kiệm – đầu tư trong nền kinh tế đóng; tác động của các chính sách vĩ mô đến thị trường vốn vay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài "Thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang" nhằm phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp để thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn của Chi nhánh NHPT Tuyên Quang đến năm 2025.

  pdf105p dongcoxanh25 22-06-2022 7 3   Download

 • Ở các công ty quy mô siêu nhỏ (10 người lao động trở xuống) như Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Á Châu chi phí đi vay khi phát sinh chủ yếu ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ vì hầu như các chi phí đi vay không liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được vốn hóa. Ngoài ra tùy vào lãi vay trả định kỳ hay trả sau của hợp đồng vay vốn mà chi phí đi vay được hạch toán khác nhau do đó ảnh hưởng đến báo cáo tài chính khác nhau.

  pdf12p runordie2 07-06-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng hoạt động cho vay DNNVV tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị phát triển cho vay DNNVV tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thừa Thiên Huế để tăng hiệu quả cả quy mô về số lượng, doanh số và chất lượng cho vay DNNVV; có thể áp dụng một số thành quả nghiên cứu của đề tài trong phạm vi rộng; đồng thời, có những kiến nghị giúp các DNNVV tháo gỡ khó khăn về vốn.

  pdf70p bakerboys02 10-05-2022 21 3   Download

 • Hiện nay, các khu công nghiệp đã và đang được xây dựng trên khắp cả nước, thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Theo quy hoạch phát triển, đến năm 2030, cả nước có khoảng 558 khu công nghiệp, khu chế xuất. Với tốc độ phát triển như vậy, lượng nước thải công nghiệp phát sinh sẽ rất lớn, nếu không xử lý, sẽ ảnh hưởng tới môi trường sống.

  pdf3p viginnirometty 04-05-2022 21 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài, thực trạng pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

  pdf198p badbuddy10 21-04-2022 18 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu nhằm các mục tiêu: Xác lập khung pháp lý về giới hạn đầu tư vốn của ngân hàng thương mại; đưa ra các giải pháp pháp lý nhằm năng cao hoạt động đầu tư vốn của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p badbuddy08 25-03-2022 9 0   Download

 • Luận văn trình bày một cách tổng quan về chế định thế chấp, thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam; đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nguyên nhân và lý giải các nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế, bất cập, vướng mắc và thiếu khả thi của các văn bản pháp luật hiện hành về thế chấp quyền sử dụng đất... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p badbuddy07 11-03-2022 8 0   Download

 • Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) dầu khí niêm yết tại Việt Nam, sử dụng 145 mẫu quan sát trong khoảng thời gian từ năm 2016-2020. Kết quả cho thấy, DN càng vay nợ ngắn hạn thì tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) càng giảm, biên lợi nhuận gộp (GM) và Tobin’s Q càng tăng.

  pdf14p vikissinger 03-03-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 2: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiết kiệm - Đầu tư; Hệ thống tài chính; Mô hình thị trường vốn vay/ TT Tài chính; Các chính sách khuyến khích tiết kiệm và đầu tư; Tiền tệ và lạm phát trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hoathachthao090 25-02-2022 22 0   Download

 • Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc vành đai 3 thành phố Hà Nội" (Dự án) sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 17 0   Download

 • Quyết định số 22/2022/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B” (sau đây gọi là Dự án) sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 18 0   Download

 • Quyết định số 1384/2021/QĐ-TTg ban hành về việc chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1” (Dự án) sử dụng vốn dư của Dự án “Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam” (Dự án VRAMP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 1392/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình” (Dự án) vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 7 0   Download

 • Quyết định số 1467/2021/QĐ-TTg ban hành về việc duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 1533/2021/QĐ-TTg ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 1605/2021/QĐ-TTg ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Dự án thành phần thành phố Bến Tre, vay vốn Ngân hàng Thế giới. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vay vốn đầu tư
p_strCode=vayvondautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2