intTypePromotion=1

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
2
download

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước\xóa nợ lãi \trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Bộ trư ởng Bộ tài chính. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể Đối tư ợng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Đại diện khách h àng (gọi chung là khách hàng) theo quy đ ịnh của pháp 1. Bước 1: luật gửi hồ sơ đ ề nghị xoá n ợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trư ờng hợp hồ sơ đúng đối 2. Bước 2: tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đ ề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều 3. Bước 3: kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề n ghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý 4. Bước 4: xoá nợ lãi; Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá 5. Bước 5: nợ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ
  3. Mô tả bước Tên bước ho ặc trả lời khách hàng. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị xoá nợ đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản 1. chính) Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài 2. chính của khách h àng; (b ản chính) Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản 3. sao y bản chính của Chi nhánh NHPT) Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trư ờng hợp được bảo 4. lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời đ iểm đề nghị xoá nợ (bản chính); 5. Quyết định tuyên bố một người mất tích của Toà án nhân dân (b ản sao ch ứng thực).
  4. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 12.02 - Đơn đ ề nghị XLRR của Khách hàng hoặc Quyết định số 653/QĐ- 1. đ ại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật. NHPT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nh à nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do Bị mất tích Thông tư 105 1. không còn tài sản để trả nợ và không có ngư ời thừa kế hoặc /2007/TT-BTC ng... n gười thừa kế không có khả năng trả nợ thay cho khách h àng trong trường hợp khách hàng là cá nhân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2