intTypePromotion=1

Mẫu số 10: Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” (cho cá nhân trong và ngoài ngành)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
349
lượt xem
11
download

Mẫu số 10: Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” (cho cá nhân trong và ngoài ngành)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 10: tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp lao động - thương binh và xã hội” (cho cá nhân trong và ngoài ngành)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 10: Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” (cho cá nhân trong và ngoài ngành)

  1. Mẫu số 10: Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” (cho cá nhân trong và ngoài ngành). ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm ….. BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI” Họ và tên: …………………………………………………………………............................... Ngày tháng năm sinh:……………………………………Nam, Nữ………................................ Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………............................. Chức vụ và nơi công tác (hiện nay và trước khi nghỉ hưu):……………….................................
  2. Ngày bắt đầu công tác (theo quyết định hoặc hợp đồng):…………............................................ Số năm công tác trong ngành: …………………..…….............................................................. Hình thức kỷ kỷ luật (nếu có) ……………………………………….......................................... Quá trình công tác: Thời gian Chức vụ, nơi công tác (Từ …năm ….đến… năm)
  3. Xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp Người khai ký tên (ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2