MẪU SỔ CÔNG VĂN ĐẾN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
397
lượt xem
32
download

MẪU SỔ CÔNG VĂN ĐẾN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục I: Mẫu 06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU SỔ CÔNG VĂN ĐẾN

  1. Phụ lục I: Mẫu 06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........................... SỔ CÔNG VĂN ĐẾN Q uyển số:...................... Thời gian sử dụng: từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
  2. Phụ lục I: Mẫu 06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........................... SỔ CÔNG VĂN ĐẾN Q uyển số:...................... Tổng số trang: .................. Thời gian sử dụng: từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3 SỐ CÔNG VĂN NGÀY VÀO SỔ TRÍCH YẾU CÔNG VĂN SỐ TRANG GHI CHÚ NƠI GỬI (Số; ngày, tháng, năm) TT 1 2 3 4 5 6 7
  3. .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... ......... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... ................................................................. ......................................................... ........................................................................................ ...................................................... .......................................................................................... ....................................... .................................................. ................................................ ............................................................................ ........................... ............................................................... .............................. Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3 01

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản