intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU THÔNG BÁO CHẤP NHẬN/YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN KHAI

Chia sẻ: Trần Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

96
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 9 THÔNG BÁO CHẤP NHẬN/YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN KHAI 1. Cục Hải quan: 2. Chi cục Hải quan: 3. Số thông báo: 4. Ngày thông báo: 5. Người khai hải quan: 6. Tên phương tiện vận tải: 7. Quốc tịch phương tiện vận tải: 8. NỘI DUNG THÔNG BÁO ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO CHẤP NHẬN/YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN KHAI

  1. Mẫu số 9 THÔNG BÁO CHẤP NHẬN/YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN KHAI 1. Cục Hải quan: 3. Số thông báo: 2. Chi cục Hải quan: 4. Ngày thông báo: 5. Người khai hải quan: 6. Tên phương tiện vận tải: 7. Quốc tịch phương tiện vận tải: 8. NỘI DUNG THÔNG BÁO ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………………
  2. ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ………………..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2