MẪU THỐNG KÊ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
528
lượt xem
68
download

MẪU THỐNG KÊ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu thống kê hộ khẩu, nhân khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THỐNG KÊ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

  1. T HỐNG KÊ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU……………………….. Mẫu HK15 ban hành CÔNG AN…………....................... (Từ ngày ……./……/…… đến ngày ……./……/…….) theo TT số 81/2011/TT- ………………………..................... BCA ngày 15/12/2011 I. HỘ, NHÂN KHẨU HIỆN ĐANG CƯ TRÚ: Tổng số: ………………………. hộ: …………………........………. nhân khẩu; Trong đó: …………………..NK thành thị; …………………NK nữ; ……………….. NK từ 14 tuổi trở lên II. CÁC LOẠI HỘ, NHÂN KHẨU: HỘ, NHÂN KHẨU ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ KHÔNG CƯ TRÚ TẠI NƠI ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TỔNG SỐ Tổng số NK từ 14 NK Thành NK Nữ NK từ 14 NK Thành thị tuổi trở lên Hộ NK Nữ Hộ NK NK thị tuổi trở lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HỘ, NHÂN KHẨU ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ KHÔNG CƯ TRÚ TẠI NƠI ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ Đi ngoài tỉnh Đi ngoài huyện trong tỉnh Đi ngoài xã trong huyện Tổng số NK từ Tổng số NK từ Tổng số NK từ NK NK NK NK NK Nữ NK Nữ 14 tuổi 14 tuổi 14 tuổi Thành Thành Thành thị Nữ Hộ Hộ Hộ NK NK NK trở lên thị trở lên thị trở lên 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HỘ, NHÂN KHẨU ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ
  2. Ngoài tỉnh đến Ngoài huyện trong tỉnh đến Tổng số NK từ NK NK Tổng số NK từ Tổng số NK từ NK NK 14 tuổi Thành thị Nữ NK Nữ NK Nữ 14 tuổi 14 tuổi Thành Thành trở lên Hộ Hộ Hộ NK NK NK thị trở lên thị trở lên 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 HỘ, NHÂN KHẨU ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ NHÂN KHẨU LƯU TRÚ NHÂN KHẨU TẠM VẮNG ĐỐI Ngoài xã trong huyện đến Trong đó TƯỢNG Tổng số NK từ 14 Cơ sở Tổng số Tổng số Nữ QUẢN LÝ Hộ gia NK Thành NK Nữ Nữ tuổi trở cho thuê thị đình Hộ NK lưu trú lên 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản