intTypePromotion=3

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
128
lượt xem
4
download

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai đăng ký tậm thời xe máy chuyên dùng ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ - BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG

  1. MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ - BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2001) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG Tên chủ sở hữu:……………...........................Số giấy CMND hoặc hộ chiếu................. Ngày cấp………………………………….....Cơ quan cấp....………………………… Địa chỉ thường trú:……………………………………...……………………………. Tên đồng chủ sở hữu…………......................Số giấy CMND hoặc hộ chiếu………… Ngày cấp…………………………………....Cơ quan cấp…………………………… Địa chỉ thường trú...……………………………...…………………………………… Loại xe máy chuyên dùng……….................................Màu sơn……………………… Nhãn hiệu (mác, kiểu)…………………………………Công suất ...……………….. Nước sản xuất…………………………………………Năm sản xuất…….………… Số động cơ…………………………………………….Số khung…….……………… Kích thước bao (dài x rộng x cao)………………….... Trọng lượng………………… Giấy tờ kèm theo, gồm có: +………………………………………………………………………………… +………………………………………………………………………………… 51
  2. +………………………………………………………………………………… Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. ………ngày tháng…… năm……… Người khai ký Phần ghi của Khu Quản lý đường bộ: Số đăng ký tạm thời:……………………… Cấp ngày……tháng…..năm………. Cán bộ làm thủ tục Trưởng phòng duyệt Thủ trưởng CQ cấp đăng ký (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 52
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản