MOMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
166
lượt xem
23
download

MOMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. - Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. - Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MOMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

  1. MOMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH A.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. - Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. - Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2.Kỹ năng: - Phân tích lực tác dụng lên vật rắn. - Vận dụng giải thích các hiện tượng và giải bài tập. B.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên
  2. - Biên soạn các câu hỏi kiểm tra bài cũ; củng cố bài giảng dưới dạng trắc nghiệm theo nội dung câu hỏi 1-4 SGK. - Chuẩn bị thí nghiệm theo hình 29.3 SGK. 2.Học sinh - Ôn tập các kiến thức về đòn bẩy. 3.Gợi ý ứng dụng CNTT - GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Chuẩn bị những hình ảnh cân bằng của các vật. - Mô phỏng các lực cân bằng theo các hình vẽ … C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 (…phút):
  3. Kiểm tra bài cũ. - Đặt câu hỏi cho HS. - Quy tắc hợp lực của hai Cho HS lấy ví dụ. lực song song cùng chiều. - Nhận xét các câu trả lời. - Momen ngẫu lực? Hoạt động 2 (…phút): 1. Nhận xét về tác dụng Tìm hiểu tác dụng của của một lực lên một vật một lực lên một vật rắn có rắn có trục quay có trục quay cố định. định: - Đọc phần 1, xem hình - Cho HS đọc SGK, xem - Các lực có giá song H29.1 hình vẽ, thảo luận trả song với trục quay hoặc - Thảo luận: Tác dụng làm lời câu hỏi. cắt trục quay thì không quay của lực phụ thuộc - Nhận xét cách trình bày. có tác dụng làm quay vào yếu tố nào? vật. - Rút ra kết luận - Trình bày kết quả? - Các lực có phương - Quan sát thí nghiệm H vuông góc với trục quay 29.3 và có giá càng xa trục quay thì tác dụng làm
  4. - Theo dõi kết quả thí quay vật càng mạnh. nghiệm - Vậy, tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố định từ trạng thái đứng yên không những phụ thuộc vào độ lớn của lực mà còn phụ thuộc khoảng cách từ trục quay tới giá (cách tay đòn) của lực. 2. Momen của lực đối Hoạt động 3 (…phút): với một trục quay: hiểu định nghĩa Tìm a) Thí nghiệm: momen của lực đối với trục quay. b)Momen của lực: - Cùng HS làm thí Hình 29.4 nghiệm, ghi kết quả thí - Nhận xét kết quả về tác Xét một lực F nằm dụng làm quay của lực để nghiệm. đưa ra khái niệm momen trong mặt phẳng vuông - Hướng dẫn HS rút ra góc với trục quay Oz.
  5. kết luận. của lực. Xem hình H 29.4. Momen của lực F đối với trục quay là đại - Trả lời câu hỏi C1. lượng đặc trưng cho tác - Vẽ hình H 29.4, nêu câu dụng làm quay của lực hỏi C1. quanh trục ấy và được đo bằng tích độ lớn của lực - Nhận xét các câu trả lời. - Đọc phần 2.b, trình bày và cánh tay đòn. M - Cho HS đọc SGK. định nghĩa momen của = F.d lực. - Yêu cầu HS trình bày - d: cánh tay đòn (tay định nghĩa. đòn) là khoảng cách từ trục quay tới giá của lực (m) - M: momen của lực - Đơn vị của momen lực? (N.m) ý nghĩa vật lí của nó? - Nêu ý nghĩa vật lý của momen. 3. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định (Quy tắc
  6. momen): Muốn cho một vật rắn có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng momen của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng Phát biểu quy tắc - momen của các lực có momen. khuynh hướng làm vật quay theo chiều ngược lại. M  M' * Nếu quy ước momen lực làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ có giá trị dương, cùng chiều kim đồng hồ có giá trị âm , thì:
  7. M1+M2+...=0 Với M1, M2 ... là momen của tất cả các lực đặt lên vật. 4. Ứng dụng: a) Cân đĩa: Khi cân thăng bằng, trọng lượng của vật bằng trọng lượng của quả cân. b) Quy tắc momen lực - Đọc phần 4, mô tả hoạt cón áp dụng cho cả động của cân đĩa, cuốc trường hợp vật không có chim hình H 29.5,H 29.6 trục quay cố định. - Cho HS xem hình, thảo -Trả lời câu hỏi C2. luận. Vd chiếc cuốc chim. - Nêu câu hỏi C2. - Nhận xét kết quả.
  8. - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1- Hoạt động 4 (…phút): 4(SGK); bài tập 1 (SGK). Vận dụng, củng cố. - Làm việc cá nhân giải - Yêu cầu:Nêu câu hỏi. bài tập 2(SGK). Nhận xét câu trả lời - Ghi nhận kiến thức: cua các nhóm. Momen của lực, điều kiện - Yêu cầu:HS trình bày cân bằng của vật rắn có đáp án. trục quay cố định và ứng dụng của nó. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. - Ghi câu hỏi và bài tập về
  9. nhà. Hoạt động 5 (…phút): - Những sự chuẩn bị cho Hướng dẫn về nhà. bài sau. - Nêu bài tập về nhà:1, 2,3,4/136. - Yêu cầu:HS chuẩn bị bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản