intTypePromotion=1

Môn Toán 10-11-12 và các đề thi trắc nghiệm: Phần 1

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
37
lượt xem
6
download

Môn Toán 10-11-12 và các đề thi trắc nghiệm: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu được biên soạn với nội dung gồm có 25 đề thi với đáp án tương ứng với 25 đề giúp các em có thêm tài liệu tham khảo để tự ôn tập, củng cố và tự nâng cao kiến thức của mình. Hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu hữu ích đối với quý thầy cô và các em học sinh trong quá trình học tập và giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn Toán 10-11-12 và các đề thi trắc nghiệm: Phần 1

LE M ẦU THAO - LẼ M ÁU THÕNG<br /> <br /> ĐỂ THI TRẮC NGHIỆM<br /> N<br /> <br /> 1 0<br /> <br /> Ô<br /> <br /> i\<br /> <br /> - 11 - 1 2<br /> <br /> ’<br /> <br /> T<br /> <br /> O<br /> <br /> M<br /> <br /> J ầ<br /> <br /> LUYỆN THI ĐẠI HQC<br /> <br /> LE M A U TH AO - LE M AU TH O N G<br /> <br /> f ) ( T U T i d e « C M tH<br /> H<br /> <br /> O<br /> <br /> S<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> -<br /> <br /> L U Y E N<br /> <br /> T<br /> <br /> 1 1<br /> <br /> O<br /> <br /> -<br /> <br /> i<br /> <br /> 1 2<br /> <br /> THI D A I H Q C<br /> <br /> NHA XUAT BAN DAI HQC QUOC GIA HA NQI<br /> <br /> S<br /> <br /> nha<br /> <br /> XUấT BÒN ĐỌI HỌC QUÒC GIR<br /> <br /> ha n ộ i<br /> <br /> 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội<br /> Điện th o ại: (04) 9 714896 - (04) 9 724770 - Fax: (04) 9 714899<br /> <br /> C h ịu tr á c h n h iệ m x u ấ t b ả n<br /> G iá m đ ố c<br /> T ổ n g b iê n tậ p<br /> <br /> :P H Ù N G Q u ố c BẢO<br /> :N GƯYẺN b á<br /> <br /> thành<br /> <br /> B iê n tậ p<br /> N S . B ìn h T h ạn h<br /> C hế bản<br /> N S . B ìn h T h ạ n h<br /> T rìn h b à y b ìa<br /> X u ân D u y ê n<br /> <br /> Tổng phát hành : Công ty TNHH DỊCH v ụ VÃN HÓA KHANG VIỆT<br /> Địa chỉ : 374 Xô V iết Nghệ Tĩnh P.25 - Q.BT - TP.IICM<br /> ĐT: 5117907 - Fax: 8999898<br /> Email: binhthanhbookstore@vahoo.com<br /> <br /> ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN<br /> Mã số : 1L - 270 ĐH2007<br /> In 2.000 cuốn, khổ 16x24 cm, tại Công ty in VIỆT HƯNG.<br /> Số xuất bản : 852 - 2007/CXB/03 - 132/ĐHQGHN ngày 22/10/07.<br /> Quyết định xuất bản số : 614 LK/XB<br /> In xong và nộp l(ÁJ chiểu quý IV năm 2007.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lề số 1 .................................................................................................. 3<br /> Giải đề sô 1...........................................................................................6<br /> Lề số 2 ................................................................................................... 14<br /> Giải đề số 2........................................................................................... 17<br /> Lề số 3 ...................................................................................................24<br /> Giải đề số 3...........................................................................................28<br /> Lề số 4 ...................................................................................................38<br /> Giải đề số 4...........................................................................................41<br /> Lề số 5 ...................................................................................................50<br /> Giải đề số 5...........................................................................................53<br /> Đề số 6 ......................................................<br /> <br /> 60<br /> <br /> Giải đề số 6...........................................................................................64<br /> Đề số 7 .................................................................................................. 69<br /> Giải đề số 7........................................:................................................73<br /> Đề số 8 ...................................................................................................80<br /> Giải đề số 8...........................................................................................83<br /> Đề số 9 ...................................................................................................90<br /> Giải đề số 9...........................................................................................94<br /> Đề số 10.................................................................................................100<br /> Giải đề số 10.........................................................................................105<br /> Đề số 11.................................................................................................111<br /> Giải đề số 11.........................................................................................115<br /> Đề số 1 2 .................................................................................................121<br /> Giải đề số 12.........................................................................................125<br /> Đề số 13.................................................................................................131<br /> Giải đề số 13.........................................................................................134<br /> Đề số 1 4 .................................................................................................139<br /> Giải đề sô 14.........................................................................................143<br /> Đề số 1 5 .................................................................................................147<br /> Giải đề số 15......................................................................................... 150<br /> <br /> Đề số 1 6 ..................................................................................................154<br /> Giải đề số 16.......................................................................................... 157<br /> Đề số 1 7 ..................................................................................................162<br /> Giải đề số 17.......................................................................................... 165<br /> Đề số 18....................................................:.......................................... 170<br /> Giải đề số 18............................<br /> <br /> 172<br /> <br /> Đề số 1 9 ..................................................................................................178<br /> Giải đề số 19.......................................................................................... 181<br /> Đề số 2 0 ...........................................................<br /> <br /> 187<br /> <br /> Giải đề số 20.......................................................................................... 190<br /> Đề số 2 1 ..................................................................................................197<br /> Giải đề số 21..........:............................................................................. 200<br /> Đề số 2 2 .........................................................<br /> <br /> 207<br /> <br /> Giải đề số 22.................................<br /> <br /> 210<br /> <br /> Đề số 2 3 ..................................................................................................215<br /> Giải đề số 23....:............... :.................................................................. 218<br /> Đề số 2 4 ................................................................................................. 224<br /> Giải đề số 24..........................................................................................228<br /> Đề số 2 5 ................................................................................. '..............235<br /> Giải đề số 25..................................................<br /> <br /> 238<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản