Mùa cá chốt trứng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
94
lượt xem
8
download

Mùa cá chốt trứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm nay mưa muộn, nên những món ngon từ cá chốt trứng tao ngộ dân mộ điệu chậm hơn mọi năm đến gần một tháng. Từ Huế trở ra Bắc, cá chốt còn được gọi tên khác là cá ngạnh. Trước đây cá chốt được coi là món nhà nghèo, song nay đã lên ngôi trong các nhà hàng đặc sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mùa cá chốt trứng

  1. Mùa cá ch t tr ng Năm nay mưa mu n, nên nh ng món ngon t cá ch t tr ng tao ng dân m i u ch m hơn m i năm n g n m t tháng. T Hu tr ra B c, cá ch t còn ư c g i tên khác là cá ng nh. Trư c ây cá ch t ư c coi là món nhà nghèo, song nay ã lên ngôi trong các nhà hàng c s n. Cá ch t tr ng d y lên nh ng cung b c mùi v h p d n và quy n rũ
  2. Nh ng mùa cá ch t ư c bi t cá ch t có th s ng nư c ng t và nư c l , thư ng qu n t theo b y, có quanh năm. Có nhi u lo i ch t: ch t gi y, ch t en, ch t vàng... Trong ó ch t gi y ít ăn t p nên ư c nhi u ngư i chu ng. Ch t vàng th t thơm l n beo béo... Vào mùa sinh s n, cá ch t xu t hi n nhi u, c mư i con có tám con ôm tr ng. Riêng mi n Tây Nam b , cá ch t cái thư ng ôm tr ng ngay mùa sa mưa, kho ng tháng Tư âm l ch. Nhưng vùng Khánh Hòa, cá thư ng nh m mùa nư c lũ t thư ng ngu n cu n cu n v , kho ng tháng 8 - 9 âm l ch. Nói chung, th t cá ch t l n ch c, ng t và không có h u tanh “n ng” như ám cá da trơn to xác như tra hay basa... Mi t Cà Mau, B c Liêu trư c kia là “x cá ch t” có nhi u con to g n b ng c ng cái ngư i l n, “ i n nư c” y mà không b béo phì. Còn tr ng lư ng cá ch t mi n Trung ch b ng phân n a cá ch t mi n Tây, trông còm cõi hơn. Song chúng có m t i m gi ng nhau: có th chích n c c khi n b n au nh c t vài gi n m t hai ngày, tùy cơ a m i ngư i. Có nhi u cách ngư i ta b t cá ch t: giăng lư i, câu, chài... và li u m ng nh t là dùng ba ngón tay n m râu cá. Theo bút ký Chuy n ng quê c a tác gi Tr n Văn, và m t s bô lão vùng An Giang, hơn ba mươi năm trư c, nhi u ph n và tr em Châu c ã b t cá ch t b ng cách này. T t nhiên, lúc ó cá ch t còn r t nhi u. Vào nh ng bu i t i, h ng i trên nh ng chi c xu ng nh , khoan mũi ch a y nư c xu ng thêm kh m, be xu ng th p g n b ng m t nư c. M i nh cá ch t là vài con cá nh hơi ươn, phơi n ng sơ, r i nư ng lên, ư c bóp v n ra th xu ng sông. Kho ng 5 phút sau, lũ cá ch t s nghe mùi kéo n lũ lư t, n i l nh, ngoe ngu y như L B khoe râu trông th t vui m t, r ng kho ng vài chi c m. Ch có
  3. th , ngư i b t ng i c nh mép xu ng, nhanh nh n dùng ba ngón tay th p râu chúng gi lên b g n vào xu ng. B t c 1-2 ti ng ng h là h m i tay, m i ghe thu ư c kho ng ch c ký cá ch t “s ng nhăn”, kêu “éc éc” như heo con. H s ch n nh ng con l n làm món kho quéo s m mai mang cơm ra ng c y lúa mùa. S còn l i s ư c ch t ng nh, b ru t, r a s ch, ư p mu i r i nh n m m. Ngư i vi t bài này cũng có ký c tươi rói v nh ng mùa giăng lư i cá ch t tr ng mi n quê Gò Công, Ti n Giang. Lư i giăng cá ch t ph i là lo i m ng mà ch c (lư i m nh) m i d dính cá. ng th i ngư i giăng ph i th lư i dùng, vì cá ch t thư ng qu n lư i và i theo b y. Ti t tr i tháng Tư v n vũ, m y cây me u ngõ, sau hè lún phún nh ng ch i non tràn y nh a s ng như báo hi u mùa cá ch t tr ng ang v . C nghe ông tr i g m g và ph nh ng hơi gió l nh là bi t tr i s p mưa. Th là tôi v i vã b tay lư i bén vào gi m, lén má ch y th c m ng vào khúc sông Xoài R p, cách nhà g n cây s . N u g p con nư c sông ang “bò” vào b ê th nào cũng trúng cá ch t tr ng. ám cá ch t thư ng i theo lu ng, và thích ch y nư c ngư c. Nh ng nơi có nhi u nhánh cây nh (chà), nư c xoáy chúng r t thích n. N u g p nư c ròng, tôi s b a lư i ch n ư ng rút cá ra sông l n và ph i “ i” lư i chìm... C kho ng n a ti ng sau ã th y lư i gi t gi t liên h i. V y là tôi hí h ng thâu lư i mang v nh ba g ph v i g n hai ký ch t tr ng “óc nóc”. B n v , ngư i ã th m l nh, b ng ói meo, tôi mơ tư ng n n i canh chua lá me non thơm ph c v i nh ng c p tr ng cá ch t vàng ươm, béo ng y do má n u. L i nghe ói và thèm n... dã man!
  4. V mi n cá ch t Hơn hai năm r i chúng tôi m i có d p v cá ch t B c Liêu, vì th ph i tìm ăn cho ư c các món cá ch t ngon líu lư i. Năm này mùa mưa n ch m hơn m i năm, nên nh ng con cá ch t tr ng v n chưa k p , th m i tuy t di u... Ăn cho ã cái s nh , chúng tôi t hàng luôn hai món: cá ch t kho s t, cá ch t n u canh chua. i md thương c a các món ngon t cá ch t là lâu ngán. N i l u canh chua cơm m cá ch t ang b c khói g i m i. Vì là khách, tôi ư c anh b n th a ưu ái g p m i m y c p tr ng b dư ng. T ng h t tr ng vàng tươi, v a béo v a bùi, th m m ng t ngào thay cho lòng hi u khách c a anh b n. Tôi húp t t mu ng nư c l u chua thanh, ng t m, thơm d y làng m c cho m hôi vã ra l m t m. Thích nh t là m y chùm bông thiên lý chúm chím, em nhúng sơ qua nư c l u lư n l , nhai nghe giòn s n s t l i ng t thơm. Còn v bông bí thì bùi bùi, cù nèo ng t thanh, m ng nư c. Riêng m b p chu i bào u ng no nư c l u giòn mát, beo béo. n món cá ch t kho s , nư c s n s t, v i ít nư c m m ngon, tiêu s , tóp m ... không kém ph n h p d n. Rau ăn kèm là m b n b n giòn ng t chân phương, t ng là hàng xóm v i h hàng cá ch t nên y ưa ngư i ăn n căng b ng. V y mà v n còn thòm thèm!
Đồng bộ tài khoản