intTypePromotion=1
ADSENSE

Mức độ hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại các khoa Hồi sức - cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố liên quan

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

31
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự hài lòng của nhân viên y tế với công việc là một yếu tố quan trọng tạo ra năng suất công việc cũng như sự hài lòng cho người bệnh. Là nơi có áp lực công việc lớn, đòi hỏi trách nhiệm cao, sự hài lòng của nhân viên tại các khoa Hồi sức, Cấp cứu rất cần được quan tâm. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mô tả mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại các khoa nói trên ở Chợ Rẫy và các yếu tố liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mức độ hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại các khoa Hồi sức - cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố liên quan

  1. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC KHOA HỒI SỨC - CẤP CỨU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN JOB SATISFACTION AND RELATED FACTORS AMONG STAFF AT INTENSIVE CARE AND EMEGENCY DEPARTMENTS OF CHO RAY HOSPITAL, HO CHI MINH CITY ĐẶNG HOÀNG VŨ1, TÔN THANH TRÀ2, LÊ TỰ HOÀNG3, PHAN THỊ NGỌC HỒNG4, NGUYỄN THỊ NGỌC LINH4, TRƯƠNG MINH GIẢNG5, PHAN TIẾN DŨNG6 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Sự hài lòng của nhân viên y tế với công việc là một yếu tố quan trọng tạo ra năng suất công việc cũng như sự hài lòng cho người bệnh. Là nơi có áp lực công việc lớn, đòi hỏi trách nhiệm cao, sự hài lòng của nhân viên tại các khoa Hồi sức, Cấp cứu rất cần được quan tâm. Mục tiêu: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mô tả mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại các khoa nói trên ở Chợ Rẫy và các yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu là thiết kế mô tả cắt ngang, chọn mẫu theo phương pháp lấy mẫu toàn bộ. Số liệu được thu thập từ 6/2020 đến 9/2020. Mức độ hài lòng của nhân viên được đánh giá dưới các nội dung về môi trường làm việc, về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp, về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi, về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến, về bệnh viện. Tổng điểm hài lòng là 44 điểm, điểm càng cao càng thể hiện sự hài lòng cao. Kết quả: Có 268 nhân viên hoàn thành khảo sát với độ tuổi trung bình là 33,3 ± 7,9 tuổi, đa phần là nữ (68,3%). Điều dưỡng, kỹ thuật viên chiếm đa số (74,6%) và chủ yếu có thâm niên công tác dưới 5 năm (46,3%). Điểm trung bình chung hài lòng là 3,63 ± 0,78. Trong đó, lĩnh vực hài lòng cao nhất là Niềm tin và sự tự hào về bệnh viện (3,8 ± 0,8), lĩnh vực thấp nhất là Môi trường làm việc (3,5 ± 0,8). Nhân viên làm việc tại Khoa Hồi sức ngoại thần kinh có mức độ hài lòng công việc cao hơn các khoa khác và cứ mỗi 5 năm làm việc nhiều hơn, mức độ hài lòng công việc tăng lên (p < 0,001). Kết luận: Mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy là đạt ở mức khá (3,63 ± 0,78). Môi trường làm việc, cơ sở vật chất, giảm tải công việc, thu nhập và cơ hội thăng tiến cần được cải thiện để nâng cao sự hài lòng của nhân viên. Từ khóa: Bệnh viện Chợ Rẫy, nhân viên y tế, hài lòng nghề nghiệp. ABSTRACT Introduction: The satisfaction of health workers with their jobs is an important factor in creating job productivity as well as patient satisfaction. As a place where there is great pressure of work, requiring high responsibility, the satisfaction of staff at Intensive care and Emegency Departments really need attention. Objective: This study was conducted to describe job satisfaction and related factors among staff at Intensive care and Emergency Departments of Cho Ray Hospital. Materials and Method: Research design is the descriptive cross-section design, sampling according to the whole sampling method. Data were collected from June 2020 to September 2020. Employee satisfaction is assessed in terms of working environment, direct leadership, colleagues, internal regulations, salary, benefits,
  2. job, study opportunities and promotion, go to hospital. Total satisfaction score is 44 points, higher score indicates higher satisfaction. Results: There were 268 medical staff who completed the survey with an average age of 33.3 ± 7.9 years, most of whom are female (68.3%). Nurses and technicians account for the majority (74.6%) and mostly have less than 5 years’ working experience (46.3%). Overall satisfaction score of 3.63 ± 0.78. In which, the highest field of satisfaction is Hospital Trust and Pride (3.8 ± 0.8), the lowest is Work environment (3.5 ± 0.8). Employees working in the department of neurological resuscitation have higher level of job satisfaction than other faculties and for every 5 years working more, job satisfaction levels increased (p < 0.001). Conclusions: Job satisfaction of medical staff at the Intensive care and Emegency Departments of Cho Ray Hospital is quite good (3.63 ± 0.78). The working environment, facilities, reduced workload, income and promotion opportunities need to be improved to improve medical staff satisfaction. Keywords: Cho Ray hospital, medical staff, job satisfaction. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Sự hài lòng của nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo ra chất lượng công việc, năng suất lao động và mang lại sự hài lòng cho người bệnh, khách hàng của bệnh viện [3]. Xác định mức độ hài lòng của nhân viên và các yếu tố ảnh hưởng giúp các nhà quản lý bệnh viện có các chính sách phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ổn định trong bệnh viện. Từ đó, cơ quan có những điều chỉnh chính sách nhân sự, tạo môi trường động viên, khích lệ nhân viên phù hợp. Nghiên cứu của Chamman S tại Sri Lanka năm 2018 trên 326 nhân viên y tế tại một cơ sở y tế công lập cho thấy tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế là 88%, tuổi, thu nhập trung bình, số con đang nuôi dưỡng và môi trường làm việc là các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên với công việc [4]. Các Khoa Hồi sức - Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi thường xuyên quá tải bệnh nhân, áp lực công việc rất cao và tần suất trực đêm nhiều hơn các đơn vị khác trong bệnh viện. Vì vậy, nghiên cứu xác định mức độ hài lòng của nhân viên y tế làm việc tại các đơn vị này và các yếu tố liên quan là vấn đề cần thiết và cấp bách. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá mức độ hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại các khoa Hồi sức, Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy và các yếu tố liên quan. 2. PHƯƠNG PHÁP Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang, được thực hiện từ tháng 6/2020 đến 9/2020 tại 5 khoa: Hồi sức cấp cứu khu B, Hồi sức cấp cứu khu D, Hồi sức Ngoại thần kinh, Khoa Cấp cứu và khoa Chấn thương sọ não của Bệnh viện Chợ Rẫy. 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên y tế làm việc từ 6 tháng trở lên tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu. Tổng số 268 đối tượng đã được phỏng vấn. Sự hài lòng với công việc được đánh giá theo 5 nội dung gồm: Sự hài lòng về môi trường làm việc, Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp, Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến, Sự hài lòng chung về bệnh viện. Bộ câu hỏi gồm 44 câu hỏi đóng và 1 câu hỏi mở. Với các câu hỏi đóng, đối tượng nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của mình theo thang 5 mức: 1 (rất không hài lòng), 2 (không hài lòng), 3 (bình thường), 4 (hài lòng), 5 (rất hài lòng). Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. 2.2. Đạo đức nghiên cứu Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng đạo đức của Trường Đại học Y tế công cộng theo Quyết định số 250/2020/YTCC - HD3.
  3. 3. KẾT QUẢ Chúng tôi thu thập được 268 đối tượng đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu. Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 33,3 ± 7,9 tuổi, tỷ lệ nam/nữ: 1/2,2 (nam: 31,7%; nữ: 68,3%). 3.1. Đặc điểm của nhóm nghiên cứu Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu (n = 268) Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (n) (%) Nhóm tuổi 20 - 34 167 62,3 35 - 49 86 32,1 > 50 15 5,6 Chuyên môn đào tạo chính Bác sỹ 43 16,0 Điều dưỡng, kỹ thuật viên 205 76,5 Khác 20 7,5 Bằng cấp cao nhất Trung cấp 78 29,1 Cao đẳng 21 7,8 Đại học 117 43,7 Cao học, CKI 23 8,6 Tiến sỹ, CKII 9 3,4 Khác (ghi rõ) 20 7,5 Vị trí công tác Lãnh đạo 8 3,0 Nhân viên biên chế/hợp đồng 168 62,7 dài hạn Hợp đồng ngắn hạn 32 11,9 Phân công kiêm nhiệm Không kiêm nhiệm 255 95,1 Kiêm nhiệm từ 2 công việc trở 13 4,9
  4. Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (n) (%) lên Thời gian công tác tại bệnh viện* Dưới 5 năm 116 43,3 Từ 5 năm trở lên 152 56,7 Thu nhập bình quân/tháng < 10 triệu 11 4,1 Trên 10 - 15 triệu 198 73,9 Trên 15 - 20 triệu 54 20,1 Trên 20 triệu 5 1,9 Số lần trực/tháng* 6,8 ± 2,1 (0 - 10) (*) Trung bình và độ lệch chuẩn Nhận xét: Điều dưỡng chiếm đa số trong nhóm nghiên cứu (74,6%), sau đó đến bác sỹ (16%). Phân bố trình độ đào tạo của nhóm như sau: Trình độ đại học chiếm đa số trong nhóm nghiên cứu (43,7%), trung cấp chiếm 29,1%. Trình độ sau đại học chiếm 12% và có 7,5% có trình độ phổ thông trung học. Nhân viên biên chế chiếm đa số (62,7%), chỉ có 3% ở vị trí lãnh đạo. Phần lớn nhân viên có số năm công tác < 5 năm (46,3%), chỉ có 6% nhân viên có số năm công tác trên 20 năm. Số lần trực trung bình: 6,8 ± 2,1 lần/tháng. Có 95,1% nhân viên có tham gia trực, chỉ có 13 nhân viên (4,9%) không trực. Chỉ có 4,9% nhân viên kiêm nhiệm từ hai công việc trở lên.Có 73,9% nhân viên có mức thu nhập từ 10 -15 triệu; 20,1% nhân viên có mức thu nhập từ trên 15 - 20 triệu/tháng. 3.2. Mức độ hài lòng của nhân viên Bảng 2. Mức điểm hài lòng với từng nhóm Điểm Các nhóm trung bình/5 Sự hài lòng về môi trường làm việc 3,5 ± 0,8 Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng 3,7 ± 0,7 nghiệp Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, 3,6 ± 0,8 phúc lợi
  5. Sự hài lòng về công việc, cơ hội học 3,6 ± 0,8 tập và thăng tiến Sự hài lòng chung về bệnh viện (cảm thấy tự hào, tin tưởng vào sự phát triển 3,8 ± 0,8 bệnh viện, sẽ gắn bó làm việc với bệnh viện...) Mức độ hài lòng chung của nhân viên 3,63 ± y tế 0,78 Nhận xét: Mức điểm hài lòng cao nhất là niềm tin và sự tự hào của nhân viên y tế với bệnh viện (3,8 ± 0,8 điểm), mức thấp nhất thuộc về sự hài lòng với môi trường làm việc. 3.3. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của nhân viên y tế Bảng 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng Điểm trung bình hài p lòng/5 Tuổi 20 - 34 3,5 ± 0,6 0,001 35 - 49 3,7 ± 0,6 > 50 4,1 ± 0,7 Giới tính Nam (n = 85) 3,8 ± 0,6 0,007 Nữ (n = 183) 3,6 ± 0,6 Chuyên môn đào tạo chính Bác sỹ (n = 43) 3,7 ± 0,6 Điều dưỡng (n = 200) 3,6 ± 0,6 0,043 Kỹ thuật viên (n = 5) 3,8 ± 0,4 Khác (n = 20) 3,9 ± 0,5 Bằng cấp cao nhất Trung cấp, cao đẳng (n = 3,6 ± 0,6 0,001
  6. 99) Đại học (n = 117) 3,6 ± 0,5 Sau đại học (n = 32) 3,9 ± 0,6 Trung học (n = 20) 3,9 ± 0,4 Vị trí công tác Lãnh đạo (n = 8) 3,7 ± 0,8 Nhân viên biên chế/hợp 3,7 ± 0,6 đồng dài hạn (n = 168) 0,26 Nhân viên ngắn hạn (n = 3,6 ± 0,5 92) Khoa Cấp cứu (n = 95) 3,4 ± 0,5 CTSN (n = 31) 3,6 ± 0,6 < ICU Khu D (n = 31) 3,8 ± 0,6 0,001 ICU Khu B (n = 45) 3,7 ± 0,5 HsNgTK (n = 66) 4,2 ± 0,5 Kiêm nhiệm Không kiêm nhiệm (n = 3,6 ± 0,6 255) 0,16 Có kiêm nhiệm từ 2 công 3,4 ± 0,6 việc trở lên (n = 13) Trực Có trực (n = 255) 3,6 ± 0,6 Không trực (n = 13) 3,9 ± 0,5 Số năm công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy ≤5 năm (n = 124) 3,6 ± 0,5 0,11 5 - 10 năm (n = 65) 3,4 ± 0,6
  7. 11 - 15 năm (n = 32) 3,7 ± 0,5 16 - 20 năm (n = 31) 3,9 ± 0,7 ≥ 20 năm (n = 16) 4,0 ± 0,4 Tổng thu nhập từ bệnh viện 5 triệu - < 10 triệu (n = 11) 4,0 ± 0,5 10 triệu - < 15 triệu (n = 3,6 ± 0,6 198) 0,001 15 triệu - < 20 triệu (n = 3,8 ± 0,6 54) ≥ 20 triệu (n = 5) 4,0 ± 0,8 Nhận xét: Mức điểm hài lòng chung của nhân viên y tế trong nhóm khảo sát là 3,63 ± 0,78 (trên mức tối đa là 5). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm tuổi. Nam có mức điểm hài lòng cao hơn nữ (p = 0,007). Điều dưỡng có mức hài lòng thấp nhất so với nhóm hộ lý, kỹ thuật viên (p = 0,02). Tương tự, có sự khác biệt về mức độ hài lòng có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm bằng cấp khác nhau (p = 0,001). Nhân viên Khoa Hồi sức ngoại thần kinh có mức độ hài lòng công việc cao nhất 4,2 ± 0,5; trong khi đó, nhân viên Khoa Cấp cứu có mức độ hài lòng thấp nhất (3,4 ± 0,5, p = 0,001). Tương tự nhân viên y tế có thâm niên công tác lâu năm (≥ 20 năm), có mức thu nhập cao (≥ 20 triệu) có mức độ hài lòng cao hơn các nhân viên y tế khác (p < 0,001). 4. BÀN LUẬN 4.1. Mức độ hài lòng của nhân viên y tế Kết quả mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại 5 Khoa Hồi sức - Cấp cứu trong nghiên cứu của chúng tôi là 3,63 ± 0,78. Kết quả này cũng tương tự kết quả khảo sát nhân viên y tế chung trên toàn bệnh viện. Báo cáo kết quả khảo sát năm 2019 trên 1.547 nhân viên y tế cho thấy mức độ hài lòng chung của nhân viên y tế là 3,67 ± 0,75, trong đó niềm tin và tự hào về bệnh viện có mức hài lòng cao nhất [2]. Trong nghiên cứu này, nhân viên y tế có mức hài lòng thấp nhất về môi trường làm việc. Do đặc điểm của các Khoa Hồi sức - Cấp cứu trong bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Mặc dù tỷ lệ điều dưỡng/bác sỹ ở khu vực này là 3,25/1. Tuy nhiên, do đặc điểm công việc ở đây phải làm việc theo ca mỗi ngày (trừ Khoa Chấn thương sọ não) nên khó cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nghiên cứu của chúng tôi còn cho thấy mức độ hài lòng công việc của nhân viên Khoa Cấp cứu là thấp nhất (3,4 ± 0,5) trong 5 đơn vị và cao nhất là Khoa Hồi sức ngoại thần kinh (4,2 ± 0,5). Điều này có thể do Khoa Cấp cứu luôn làm việc trong môi trường áp lực, xử lý nhiều người bệnh nặng, công việc tại đây luôn chịu áp lực lớn hơn, mỗi người bệnh đều qua xử lý ban đầu tại Khoa Cấp cứu sau đó tùy theo từng mặt bệnh, từng phương pháp điều trị mà chuyển người bệnh về các khoa khác nhau. Bên cạnh đó, đây cũng là khoa thường xuyên chịu áp lực về tinh thần đối với thái độ của người bệnh và thân nhân người bệnh. Với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ở Việt Nam là 2.587 đô la Mỹ/năm, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 10,3 triệu đồng/tháng. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 73,9% nhân viên có mức thu nhập trung bình hàng tháng từ 10 - 15 triệu. Như vậy, nếu cộng thêm các khoản thưởng lễ, tết, thu nhập bình quân của nhân viên y tế ở đây đạt từ 15 - 20
  8. triệu/tháng. Tính ra, thu nhập bình quân của nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy cao hơn mức thu nhập chung của xã hội. Những người có thu nhập < 10 triệu (chủ yếu là hộ lý, nhân viên hành chính...) và những người có mức thu nhập > 20 triệu/tháng (chủ yếu là các bác sỹ có thâm niên công tác hoặc lãnh đạo khoa có mức hài lòng cao hơn (p < 0,001). Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi trên đối tượng vừa là Bác sĩ, vừa điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế khác nên mức độ hài lòng cao hơn các nghiên cứu trên đối tượng chỉ là điều dưỡng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự như kết quả nghiên cứu của Sanjeewa GG và cộng sự năm 2018 tại Sri Lanka [9], Ngoài ra mức độ hài lòng của điều dưỡng thấp hơn các nhóm nhân viên khác (3,6 ± 0,6; p = 0,043). 4.2. Các yếu tố liên quan Có nhiều yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế. Có những yếu tố khách quan nhưng cũng có những yếu tố chủ quan. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khoa làm việc và thâm niên công tác là hai yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu. Trong nghiên cứu này, nhân viên ở Khoa Hồi sức ngoại thần kinh có mức độ hài lòng cao nhất trong khi đó, nhân viên ở Khoa Cấp cứu có mức độ hài lòng công việc thấp nhất. Do đặc thù của Bệnh viện Chợ Rẫy là Bệnh viện Đa khoa tuyến cuối của các tỉnh phía nam. Nhiều bệnh nhân được chuyển đến đây từ các cơ sở y tế tuyến dưới trong đó có nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh đa chấn thương. Do đó, Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh và Khoa Cấp cứu là hai đơn vị đặc thù của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, quy chế hoạt động tương tự như Khoa Hồi sức tích cực nhưng ở đây hồi sức các bệnh lý về thần kinh, chủ yếu là chấn thương sọ não có điểm Glasgow < 9 điểm. Ngược lại, Khoa Cấp cứu, tiếp nhận những bệnh nhân rất nặng và cần phải xử trí ban đầu. Bác sĩ, điều dưỡng ở đây làm việc với áp lực rất lớn và cần phải xử trí kịp thời. Có lẽ vì vậy mà mức độ hài lòng tại đơn vị này thấp hơn so với các đơn vị hồi sức tích cực khác trong bệnh viện. Tương tự, kết quả nghiên cứu của Phạm Thị Phương Thảo năm 2015 trên 45 điều dưỡng làm việc tại bệnh viện Trường Đại học Y dược Thái Nguyên cho thấy tính chất công việc, cơ hội thăng tiến và mối quan hệ với đồng nghiệp là những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của điều dưỡng [1]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ hài lòng của các chức danh công tác trong phân tích hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu của Jalali K và cộng sự trên 180 điều dưỡng làm việc tại các Khoa Cấp cứu ở Iran năm 2019 cho thấy mức độ stress của điều dưỡng ở Khoa Cấp cứu cao hơn tại các khoa khác trong bệnh viện do áp lực công việc và môi trường kém an toàn [6]. Nghiên cứu của Machado CM và cộng sự năm 2014 tại Brazil cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên y tế là môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến và mối quan hệ với đồng nghiệp [8]. Ngoài ra, tần suất trực đêm và số lượng bệnh nhân phải khám, điều trị và chăm sóc mỗi ngày là những yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế [5]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tần suất trực đêm trung bình của nhân viên là 6,8 ± 2,1 lần/tháng. Đây là một tần suất khá dày do thực trạng các điều dưỡng đang làm việc theo chế độ 3 ca mỗi ngày. Bởi đặc điểm các Khoa Hồi sức - Cấp cứu là nơi tiếp nhận những bệnh nặng và hoạt động thường xuyên 24 giờ mỗi ngày đặc biệt là Khoa Cấp cứu. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại Khoa Cấp cứu có sự khác biệt so với các khoa khác. Lý giải vấn đề này, có lẽ Khoa Cấp cứu phần lớn nhân viên ở đây là những người trẻ mới vào nghề có thâm niên công tác dưới 5 năm. Ngoài khoa công tác, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thâm niên công tác tại bệnh viện là một yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu. Theo đó, nhân viên y tế có thâm niên công tác từ 20 năm trở lên có mức độ hài lòng công việc cao nhất. Như vậy, càng có thời gian thâm niên công tác, mức độ thành thạo và kinh nghiệm tăng lên, cùng với đó, mức thu nhập cũng tăng lên, cơ hội học tập và thăng tiến cũng tăng theo nên nhân viên y tế có xu hướng hài lòng hơn với công việc. Điều này chứng tỏ các quy định, chính sách của bệnh viện liên quan đến đãi ngộ, chi tiêu nội bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm... rõ ràng, minh bạch giúp nhân viên hiểu rõ hơn hoạt động của bệnh viện và ngày càng hài lòng với công việc hơn. Như kết quả nghiên cứu của Kuburovic N trên 6.595 nhân viên y tế ở Serbia năm 2016 cũng cho kết quả tương tự. Nhân viên y tế có tuổi > 60, nam giới, thâm niên công tác là những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng [7].
  9. 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Mức độ hài lòng chung của nhân viên y tế tại các Khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy là 3,63 ± 0,78. Khoa làm việc và thâm niên công tác là các yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế trong phân tích hồi quy đa biến. Theo đó, nhân viên y tế làm việc tại Khoa Hồi sức ngoại thần kinh có mức độ hài lòng cao hơn nhân viên y tế làm việc tại các đơn vị khác trong nghiên cứu. Cải thiện môi trường làm việc, cải thiện cơ sở vật chất, giảm tải công việc là những vấn đề trước mắt cần can thiệp để tăng mức độ hài lòng của nhân viên y tế. Bên cạnh đó, cải thiện thu nhập và cơ hội thăng tiến giúp nhân viên gắn bó lâu dài với công việc nhằm cải thiện nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao cho bệnh viện. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hường, Trần Thu Hiền (2015), “Khảo sát mức độ hài lòng nghề nghiệp của điều dưỡng viên tại bệnh viện Trường Đại học Y dược Thái Nguyên “. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 134(04), tr. 187 - 191. 2. Tôn Thanh Trà (2019), “Báo cáo kết quả hài lòng của nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2019 “. 3. Aron S. Relationship between Nurses’ Job Satisfaction and Quality of Healthcare They Deliver. All Theses, Dissertations, and Other Capstone Projects 506 Minnesota State University. 2015. 4. Chammal S, Dilina H (2018), “Employee Satisfaction and Related Factors among Public Healthcare Workers in Sri Lanka: A Case Study on Regional Directorate of Hambanthota”. JOJ Nurse Health Care, 8, DOI: 10.19080/JOJNHC.12018.19008.555742. 5. Habibi M, Fesharaki GM, Jamali JM, Mohamadian M (2015), “Factors Affecting on Military Medical Job Satisfaction Staff”. Scimetr., 3(2), pp. 1-4. 6. Jalali K, Khomeiran TR, AsgariF, Sabet SM, Kazemnejad E (2019), “Moral Distress and Related Factors Among Emergency Department Nurses” Eurasian J Emerg Med, 18(1), pp. 23-27. 7. Kuburović BN, Dedić V, Djuričić S, Kuburović V (2016), “Determinants of job satisfaction of healthcare professionals in public hospitals in Belgrade, Serbia - Cross-sectional analysis” Srp Arh Celok Lek, 144(4), pp. 165 -173 8. Machado CM, Silvestre CR, José KN, Júnior KN (2014), “Evaluation of job satisfaction of employees of a public hospital care recognized effectiveness” Rev Bras Oftalmol, 73(3), pp. 143-147. 9. Sanjeewa GG, Dilina H (2018), “Employee Satisfaction and Related Factors among Public Healthcare Workers in Sri Lanka: A Case Study on Regional Directorate of Hambanthota” JOJ Nurse Health Care 8(4).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2