intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền ở nước ta hiện nay

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

17
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các giao dịch tài chính, tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp, đa dạng, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền ở nước ta hiện nay

  1. NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM RỬA TIỀN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Phạm Xuân Việt1 Hoàng Hải2 Tóm tắt: Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các giao dịch tài chính, tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp, đa dạng, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan. Từ khóa: Giao dịch đáng ngờ, giao dịch giá trị lớn, rửa tiền, tội phạm, tài chính Nhận bài: 15/11/2021, Hoàn thành biên tập: 07/12/2021; Duyệt đăng: 14/12/2021. Abstract: The crime of money laundering is one of the dangerous crimes, which seriously affects many aspects of the economy - society for each country, including Vietnam. Especially, in the context of globalization, the explosion of science and technology, financial and monetary transactions are becoming more and more complex and diverse, creating many challenges for crime prevention and control of this offense. Within the scope of the article, the author will clarify some shortcomings in the prevention and combat of money laundering and propose related solutions. Keywords: Suspicious transactions, large value transactions, money laundering, crime, finance Date of receipt: 15/11/2021; Date of revision: 07/12/2021; Date of Approval: 14/12/2021. 1. Thực trạng tình hình phòng, chống tội về lĩnh vực này, đánh dấu bằng việc Việt Nam gia phạm rửa tiền ở Việt Nam nhập và trở thành thành viên thứ 34 của Nhóm Bản chất của rửa tiền là hành vi tạo ra vẻ bên Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) ngoài hợp pháp cho các khoản tiền, tài sản có được vào tháng 5/2007. Là thành viên của APG, Việt từ hành vi phạm tội. Nhận thức được tầm quan Nam có trách nhiệm tuân thủ các khuyến nghị của trọng của công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), FATF và thực hiện các nghĩa vụ thành viên của thời gian qua Đảng, Nhà nước ta đã chủ động triển APG. Năm 2008, Việt Nam đã trải qua vòng đánh khai đồng bộ các giải pháp phù hợp, bước đầu tạo giá đa phương về cơ chế chống rửa tiền, tài trợ ra nhiều chuyển biến tích cực, điển hình như: Việt khủng bố theo 40+9 Khuyến nghị của FATF. Việt Nam từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống Nam hiện đang là quan sát viên của Nhóm Các đơn pháp lý liên quan, lần đầu tiên quy định trong Bộ vị tình báo tài chính Egmont và đang thực hiện các luật hình sự (BLHS) năm 1999 tội danh Hợp pháp thủ tục xin gia nhập nhóm này3. hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có (Điều 251). Tuy nhiên, ghi nhận thực tế, công tác phòng Ngày 19/6/2009, Điều 251 BLHS năm 1999 được ngừa, đấu tranh chống rửa tiền ở nước ta vẫn còn Quốc hội sửa đổi, bổ sung thành tội Rửa tiền. Hiện tồn tại, hạn chế nhất định. Trước đây, tội danh “Hợp nay, BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có” cũng như (BLHS năm 2015), tội danh Rửa tiền được quy “tội rửa tiền chưa được quy định trong BLHS năm định tại Điều 324 với nhiều điều, khoản cụ thể, chi 1985 và kể từ khi được quy định trong BLHS năm tiết, đặc biệt đã quy định trách nhiệm hình sự đối 1999 thì thực tiễn áp dụng những năm gần đây với pháp nhân thương mại phạm tội rửa tiền. Đồng cũng rất ít. Theo thống kê của Toà án nhân dân tối thời, Quốc hội đã ban hành Luật PCRT năm 2012 từ năm 2004 đến 2008 có 11 vụ được xét xử với 12 và các văn ban hành pháp luật hướng dẫn thi hành. bị cáo về tội danh “Hợp pháp hoá tiền sản do phạm Song song với các hoạt động PCRT trong nước, tội mà có”4. Như vậy, mỗi năm trung bình trong cả Việt Nam đã từng bước chủ động hội nhập quốc tế nước có khoảng 2 vụ xét xử. Tỷ lệ này là không 1 Thạc sỹ, Học viện Cảnh sát nhân dân. 2 Thạc sỹ, Học viện Cảnh sát nhân dân. 3 Tạp chí Tài chính Online, Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong “cuộc chiến” chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, https://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo/viet-nam-chu-dong-hop-tac-quoc-te- trong-cuoc-chien-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-317161.html, ngày 28/6/2021. 4 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Tìm hiểu tội phạm rửa tiền- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng, https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/100, ngày 28/6/2021.
  2. đáng kể so với các tội phạm khác đã được xử lý. tránh khỏi những bất cập, chồng chép về một vấn Kể từ khi BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm đề được hai luật điều chỉnh, ít nhiều sẽ ảnh hưởng 2009 quy định tội danh hợp pháp hoá tiền, tài sản nhất định đến tính thống nhất của pháp luật. do phạm tội mà có thành tội rửa tiền (Điều 251) Hạn chế trong việc quy định giải thích từ ngữ. đến nay, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện, Điểm b, c Khoản 1 Điều 4 Luật PCRT năm 2012 điều tra, xử lý một số vụ án phạm tội rửa tiền, điển quy định giải thích từ ngữ về hành vi rửa tiền không hình như vụ án rửa tiền xảy ra tại Công ty trách phù hợp “1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Vận tải nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do Viễn Dương Vinashinlines đối với bị cáo Giang phạm tội mà có, bao gồm: …b) Trợ giúp cho tổ Văn Hiển bố để của bị cáo Giang Kim Đạt - nguyên chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa đã có hành vi giúp sức cho con trai tham ô số tiền nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; c) Chiếm hữu hơn 259 tỷ đồng (VNĐ). Hay trong vụ án đường tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ, ngoài tội sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa danh tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam, Nguyễn nguồn gốc tài sản”. Bởi vì, BLHS năm 2015 và Văn Dương cùng một số đồng phạm còn bị truy tố Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 xét xử về tội rửa tiền. Mới đây nhất là trong vụ án của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao rửa tiền đã được Cơ quan điều tra khởi tố xảy ra tại về hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật hình Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường sự về tội rửa tiền đã quy định, giải thích rõ hành vi do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc và vụ án phạm tội rửa tiền, theo đó hành vi phạm tội này bao Lâm Thị Thu Trà phạm tội rửa tiền xảy ra thị xã gồm các hành vi được quy định tại điểm b, c Khoản Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là con số vụ 1 Điều 4 Luật PCRT năm 2012. án phạm tội rửa tiền ít ỏi đã được phát hiện, điều Hạn chế quy định các giao dịch liên quan tới tra, xử lý trong thời gian gần đây. Thực trạng này, công nghệ mới. Để thực hiện hành vi rửa tiền, đối xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau: tượng có thể sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, Thứ nhất, một số tồn tại xuất phát từ các quy một trong những thủ đoạn mới hiện nay là thông định pháp luật liên quan. qua sử dụng tiền, tài sản ảo, giao dịch điện tử như Một là, Luật PCRT vẫn còn hạn chế. Bitcoin, Gemcoin, Onecoin hoặc ví điện tử… để Luật PCRT được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử, sau đó sẽ thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi quy đổi từ tiền điện tử thành tiền mặt. Với thủ đoạn hành kể từ ngày 01/01/2013, là văn bản pháp lý cao rửa tiền này, tội phạm đã đẩy xa chu trình đi của nhất về lĩnh vực phòng chống rửa tiền, quy định về đồng tiền bất hợp pháp ra khỏi nguồn gốc tội phạm các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách Mục đích của đối tượng rửa tiền là sắp xếp đưa số nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tài sản, tiền mặt cồng kềnh phi pháp vào hệ thống phòng chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về PCRT. kinh tế, tài chính để không bị phát hiện. Thủ đoạn Trong quá trình triển khai, Luật PCRT và các văn này thường là thao tác đầu tiên của tội phạm rửa bản pháp luật có liên quan đã góp phần nâng cao tiền nhằm chuyển đổi các khoản tiền mặt và lợi hiệu quả PCRT ở nước ta. Tuy nhiên, sau hơn 9 nhuận do phạm tội mà có sang các hình thức thanh năm triển khai, Luật PCRT đã bộc lộ một số tồn tại, toán hợp pháp khác và đưa vào các chu trình kinh bất cập cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, cụ thể như: tế tài chính. Tuy nhiên, Luật PCRT năm 2012 cũng Hạn chế trong việc xác định phạm vi điều như một số nghị định có liên quan lại chưa quy chỉnh. Luật PCRT năm 2012 xác định phạm vi điều định cụ thể về cơ chế quản lý, dấu hiệu nhận biết chỉnh đối với hai vấn đề chính đó là PCRT và khách hàng, dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng đến tiền ảo, giao dịch điện tử. bố. Trong hai vấn đề này, theo tác giả nếu trước đây Hạn chế quy định chủ thể tiếp nhận báo cáo. khi Luật phòng, chống khủng bố năm 2013 chưa Theo quy định đối tượng có trách nhiệm báo cáo ban hành thì việc quy định phạm vi điều chỉnh về giao dịch đáng ngờ và giao dịch có giá trị PCRT nhằm tài trợ khủng bố về cơ bản hợp lý. Tuy lớn bao gồm tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân nhiên, khi Luật phòng, chống khủng bố năm 2013 kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan. có hiệu lực, Luật PCRT năm 2012 vẫn còn quy Tuy nhiên, tại Điều 26 quy định về thời hạn báo định phạm vi điều chỉnh đối với vấn đề này là chưa cáo mới chỉ quy định có một chủ thể tiếp nhận báo phù hợp. Bởi trong quá trình thực thi sẽ không cáo là “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” mà chưa
  3. quy định cụ thể đối với chủ thể là “cơ quan Nhà hiện ở nước ngoài… bởi vì cơ quan tiến hành tố nước có thẩm quyền” là những cơ quan nào. Điều tụng sẽ gặp bất lợi khi chứng minh nguồn tiền, tài này cũng đặt ra không ít khó khăn đối với đối tượng sản phạm pháp trong khi đây là căn cứ xác định báo cáo, đặc biệt đối với nhóm đối tượng có trách hành vi rửa tiền. Đồng thời, hiện nay cơ quan có nhiệm báo cáo về giao dịch có giá trị lớn, giao dịch thẩm quyền cũng chưa làm rõ hành vi rửa tiền với giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch đáng ngờ. giá trị tiền, tài sản phạm tội là bao nhiêu thì bị truy Thứ hai, quy định xử lý hành vi rửa tiền vẫn cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 324 và còn tồn tại. trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm Đối với biện pháp xử lý vi phạm hành chính. tội rửa tiền theo quy định tại Khoản 4 Điều 324 bao Hiện nay, để xử lý vi phạm hành chính đối với hành gồm những trường hợp cụ thể nào. vi rửa tiền được thực hiện bằng Nghị định số Thứ ba, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa 88/2019. Tuy nhiên, qua nghiên cứu Nghị định này các lực lượng chức năng trong phòng, chống rửa cho thấy, mức xử phạt vi phạm hành chính nhìn tiền vẫn còn hạn chế. chung còn khá thấp, chưa phù hợp với mức độ, nguy cơ rủi ro rửa tiền của từng lĩnh vực kinh tế, trong khi đây là một trong những biện pháp rất quan trọng, nhằm chủ động để phát hiện hành vi phạm tội rửa tiền. Ví dụ đối với hành vi vi phạm quy định về không nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10 Luật PCRT (Khoản 1 Điều 39) có mức phạt tiền cao nhất từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Hành vi không lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn theo quy định của pháp luật (điểm c Khoản 1 Điều 47) có mức xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Hay như hành vi không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, không báo cáo các giao dịch đáng ngờ, không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử có mức phạt tiền cao nhất chỉ từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (Khoản 2 Điều 44)… Đối với biện pháp xử lý hình sự. Ngay sau khi BLHS năm 2015 có hiệu lực, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết số 03/2019 nhằm kịp thời hướng dẫn cụ thể một số vấn đề còn vướng mắc trong giải quyết vụ án phạm tội rửa tiền. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn gặp không ít khó khăn trong phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm này. Đầu tiên, quá trình chứng minh, xác định nguồn tiền, tài sản có phải do phạm tội mà có hay không, tức là làm rõ tội phạm nguồn đã tạo ra “tiền, tài sản bẩn”. Ngoài ra, đối với trường hợp người phạm tội tham gia gián tiếp thực hiện hành vi rửa tiền, cơ quan tiến hành tố tụng phải làm rõ người phạm tội biết hoặc có cơ sở để biết tiền, tài sản đó có được là do người khác phạm tội nguồn, yêu cầu thật sự khó khăn nếu như đối tượng phạm tội nguồn đã chết hay hành vi phạm tội hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc tội phạm nguồn được thực 5 Hải Sơn, Báo Pháp luật Việt Nam, Hơn 800 giao dịch đáng ngờ đã được Ngân hàng Nhà nước chuyển giao Công an, https://baophapluat.vn/hon-800-giao-dich-dang-ngo-da-duoc-ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-giao-cong-an- post379639.html, ngày 28/6/2021.
  4. trì hoạt động, hoặc được trao quyền thừa kế, hoặc được bán, chuyển nhượng... tuỳ thuộc vào nhu cầu của bọn tội phạm, với thủ đoạn rửa tiền này đối tượng phạm tội đã hoàn tất quá trình rửa tiền. 2. Kiến nghị, giải pháp Một là, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan. Đối với Luật PCRT năm 2012. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần nhanh chóng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật này theo hướng bám sát những cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và 40 + 9 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Trong đó, đối với phạm vi điều chỉnh cần thiết lược bỏ quy định pháp luật đối với nội dung phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, đưa nội dung này về Luật phòng, chống khủng bố năm 2013 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định; bỏ điểm b, c Khoản 1 Điều 4 “b) Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; c) Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm Thứ tư, bất cập từ thói quen sử dụng tiền mặt, nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà không bắt buộc phải chứng minh nguồn gốc dòng có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản”. Quy tiền, tài sản và hạn chế kiểm soát ngoại hối. định về thuật ngữ “Rửa tiền” nhằm đảm bảo liên Như đã đề cập, để xác định tiền, tải sản được sử thông với quy định tội rửa tiền trong BLHS năm dụng để hợp pháp hóa có phải do phạm tội mà có 2015, từ đó quy định “Rửa tiền” là hành vi của tổ hay không làm căn cứ điều tra, xử lý tội phạm rửa chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tiền là một trong những yêu cầu khá phức tạp. Một tài sản do phạm tội mà có, bao gồm các hành vi phần nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng được quy định trong BLHS”; đồng thời bổ sung sử dụng tiền mặt rất phổ biến ở nước ta, đặc biệt quy định cụ thể hơn về những yêu cầu, điều kiện hiện nay chưa có quy định mang tính bắt buộc phải pháp lý, dấu hiệu nhận biết về giao dịch có giá trị chứng minh nguồn gốc dòng tiền, tài sản. Trong khi lớn, giao dịch đáng ngờ liên quan tiền điện tử, giao đó, việc kê khai tài sản vẫn còn mang nặng tính hình thức, kê khai chủ yếu dựa vào tự giác, cơ quan dịch điện tử; quy định cụ thể “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa chủ động xác minh bản kê khai có thẩm quyền” là cơ quan nào trong thực hiện tài sản. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để đối tượng trách nhiệm tiếp nhận, xử lý báo cáo của đối tượng sau khi phạm tội nguồn sẽ nhanh chóng tẩu tán, cất báo cáo đối với tổ chức tài chính và tổ chức, cá giấu, hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có. nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên Để tạo vỏ bọc hợp pháp cho tiền, tài sản có quan rửa tiền; để phục vụ hiệu quả hơn hoạt động được từ hoạt động phạm tội, đối tượng rửa tiền còn phát hiện, xử lý hành vi rửa tiền, về thời hạn lưu lợi dụng sơ hở, hạn chế trong công tác kiểm soát trữ hồ sơ, báo cáo ngoài quy định “ít nhất là 05 ngoại hối, vốn đầu tư từ nước ngoài chuyển về Việt năm” cần bổ sung quy định “có thể lưu trữ hồ sơ, Nam dưới vỏ bọc cho, tặng hoặc mua bất động sản, báo cáo dài hơn trong trường hợp có kiến nghị của mua lại các nhà máy, công ty bị phá sản, hoặc thành cơ quan có thẩm quyền”. lập các doanh nghiệp có vốn nước ngoài... Lợi Đối với quy định xử phạt vi phạm hành chính nhuận sau đầu tư được chuyển đến các địa chỉ theo liên quan đến PCRT. Theo Báo cáo tóm tắt đánh mong muốn đã có bề ngoài hợp pháp. Bất động sản, giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố nhà máy, công xưởng đó hoặc sẽ tiếp tục được duy giai đoạn 2012-2017 ở mỗi lĩnh vực trong nền kinh 6 Vũ Hân, Báo Công an nhân dân Online, 92% tài sản tham nhũng bị tẩu tán, http://cand.com.vn/thoi-su/92-tai-san- tham-nhung-bi-tau-tan-465321, ngày 28/6/2021.
  5. tế có nguy cơ, mức độ rủi ro rửa tiền khác nhau, ảo… theo hướng đối với những tài sản, thu nhập mà báo cáo này xếp hạng lĩnh vực ngân hàng, bất động người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được sản, hệ thống chuyển tiền ngầm, lĩnh vực bảo hiểm, một cách hợp lý về nguồn gốc nhưng cũng chưa chứng khoán, Casino là những lĩnh vực có nguy cơ, chứng minh được tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp mức độ rủi ro rửa tiền cao và trung bình. Do đó, thì sẽ tiến hành thu thuế trong trường hợp người kê việc quy định xử phạt vi phạm hành chính chung khai chưa nộp thuế. Có cơ chế quản lý chặt chẽ và cho tất cả các lĩnh vực liên quan đến PCRT như khuyến khích người dân hạn chế sử dụng tiền mặt, hiện nay (Nghị đinh số 88/2019) là chưa phù hợp. tích cực sử dụng các loại dịch vụ trung gian thanh Vì vậy, theo tác giả, cơ quan có thẩm quyền cần toán tương tự như ví điện tử trong giao dịch, thanh nghiên cứu, xây dựng quy định xử phạt vi phạm toán qua đó sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý, hành chính liên quan đến PCRT đối với từng lĩnh kiểm soát dòng tiền và góp phần phòng, chống tội vực cụ thể để xác định đầy đủ những hành vi vi phạm rửa tiền. Đặc biệt, để kịp thời ngăn chặn tội phạm, mức xử phạt tương ứng với từng lĩnh vực phạm lợi dụng mạng Internet để hợp pháp hóa tiền, kinh tế cụ thể như Nghị định xử phạt vi phạm hành tài sản do phạm tội mà có, cơ quan chức năng cũng chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng mà Chính cần nhanh chóng nghiên cứu, hoàn thiện khung phủ đang xây dựng trong năm 2021. pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, Đồng thời tăng mức xử phạt vi phạm hành trao đổi tiền ảo, tài sản ảo trên các sàn giao dịch tiền chính đối với những hành vi vi phạm quy định về ảo quốc tế như Bitcoin, Binance, Coinbase… biện pháp PCRT. Cụ thể: đối với hành vi vi phạm Hai là, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối quy định về không nhận biết và cập nhật thông tin hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCRT. khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10 Luật Đối với tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh PCRT (Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 88/2019) có doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến mức phạt tiền cao nhất tăng lên từ 30.000.000 đồng PCRT. Thời gian tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến 50.000.000 đồng. Hành vi không lưu giữ, bảo - đơn vị chủ trì thực hiện quản lý Nhà nước về PCRT quản hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn theo quy định của cần thiết phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có pháp luật (điểm c Khoản 1 Điều 47 Nghị định số liên quan nhằm nâng cao công tác quản lý, giám sát 88/2019) có mức xử phạt tiền tăng lên từ cũng như nhận thức vai trò, trách nhiệm của các chủ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Hay như thể này trong PCRT, trong đó cần đặc biệt tuân thủ hành vi không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, quy định về nhận dạng, cập nhật thông tin khách không báo cáo các giao dịch đáng ngờ, không báo hàng đánh giá rủi ro khách hàng, thỏa thuận pháp lý, cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử có mức phạt nhận biết, báo cáo trung thực giao dịch có giá trị lớn, tiền cao nhất chỉ từ 50.000.000 đồng đến giao dịch đáng ngờ; chủ động tuyển dụng, đào tạo, 80.000.000 đồng (Khoản 2 Điều 44 Nghị định số bồi dưỡng đội ngũ nhân viên có trình độ, hiểu biết 88/2019)… đồng thời cần bổ sung điều, khoản quy phù hợp trong thực hiện biện pháp, quy trình kiểm định đối với hành vi vi phạm quy định PCRT tùy soát nội bộ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào tính chất vụ việc có thể xem xét trách nhiệm trong phòng, chống rửa tiền; phát hiện, theo dõi, báo hình sự kể cả lỗi vô ý hay cố ý. cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ có biểu Đối với biện pháp xử lý hình sự: theo tác giả hiện liên quan đến rửa tiền; phát hiện, thu thập, lưu Khoản 1 Điều 324 BLHS năm 2015 nên quy định tiền, trữ tài liệu, chứng cứ điện tử… tài sản phạm tội có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên thì Đối với các cơ quan Nhà nước trong PCRT. bị coi là hành vi phạm tội rửa tiền. Đồng thời, có Thực hiện nghiêm túc vai trò, trách nhiệm trong hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội PCRT theo quy định pháp luật và Kế hoạch hành rửa tiền (Khoản 4 Điều 324 BLHS năm 2015). Để động quốc gia về PCRT trong từng giai đoạn mà nâng cao hiệu quả biện pháp phòng ngừa, đủ sức răn chính phủ đã ban hành, trong đó, các cơ quan Nhà đe, ngăn chặn hành vi rửa tiền các nhà làm luật cần nước cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau tăng khung hình phạt tù đối với hành vi rửa tiền theo đây: nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định hướng: đối với Khoản 1 Điều này tăng từ 05 năm đến pháp luật liên quan, đặc biệt là BLHS về tội phạm 07 năm tù, Khoản 2 từ 07 năm đến 10 năm tù. rửa tiền phù hợp với các Công ước và chuẩn mực Ngoài ra, để hệ thống pháp luật về PCRT được quốc tế có liên quan; tiến hành điều tra, truy tố, xét đồng bộ, cơ quan có thẩm quyền cần thiết nghiên xử tội phạm rửa tiền theo quy định của BLHS; xây cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan dựng và ban hành các hướng dẫn liên quan đến đến thuế, kê khai tài sản, luật phòng, chống tham điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền; nghiên cứu, đề nhũng, dịch vụ trung gian thanh toán, tài sản ảo, tiền (Xem tiếp trang 71)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2