intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 11/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

86
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 11/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Mường Lát, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 11/NĐ-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 11/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008 NGHN ĐNNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐNA GIỚI HÀN H CHÍN H XÃ, THÀN H LẬP XÃ THUỘC HUYỆN MƯỜN G LÁT, HUYỆN QUAN SƠN , TỈN H THAN H HÓA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, NGHN ĐNNH Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Mường Lát, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa như sau: 1. Thành lập xã N hi Sơn thuộc huyện Mường Lát trên cơ sở điều chỉnh 3.684,61 ha diện tích tự nhiên và 2.029 nhân khNu của xã Pù N hi. Xã N hi Sơn có 3.684,61 ha diện tích tự nhiên và 2.029 nhân khNu. Địa giới hành chính xã N hi Sơn: Đông giáp xã Trung Lý, huyện Mường Lát; Tây giáp xã Pù N hi, huyện Mường Lát; N am giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp xã Tam Chung và thị trấn Mường Lát huyện Mường Lát. 2. Thành lập xã Trung Tiến thuộc huyện Quan Sơn trên cơ sở điều chỉnh 4.405,5 ha diện tích tự nhiên và 2.935 nhân khNu của xã Trung Thượng. Xã Trung Tiến có 4.405,5 ha diện tích tự nhiên và 2.935 nhân khNu. Địa giới hành chính xã Trung Tiến: Đông giáp xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn; Tây giáp xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn; N am giáp xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh; Bắc giáp xã N am Động, huyện Quan Hóa. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính: - Xã Pù N hi còn lại 6.754,99 ha diện tích tự nhiên và 3.754 nhân khNu. Huyện Mường Lát có 80.865 ha diện tích tự nhiên và 30.318 nhân khNu, có 09 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Trung Lý, Mường Lý, Pù N hi, N hi Sơn, Tam Chung, Tén Tần, Quang Chiểu, Mường Chanh và thị trấn Mường Lát.
  2. - Xã Trung Thượng còn lại 5.217,41 ha diện tích tự nhiên và 2.894 nhân khNu. Huyện Quan Sơn có 94.345 ha diện tích tự nhiên và 34.915 nhân khNu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Sơn Thủy, N a Mèo, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Sơn Lư, Sơn Hà, Trung Thượng, Trung Tiến, Trung Hạ, Trung Xuân và thị trấn Quan Sơn. Điều 2. N ghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Bộ trưởng Bộ N ội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành N ghị định này. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2